Wonen met Chemelot.

Binnenkort komen allerlei facetten die rond Chemelot spelen aan de orde in de lokale, de regionale en de provinciale politiek.
SPA wil graag in gesprek gaan met omwonenden teneinde van hun te horen hoe zij over een en ander denken.
 

SPA organiseerde daarom op vrijdag 15 november een discussieavond ‘Wonen met Chemelot’in ’t Volkshoes in Lindenheuvel.

Het programma werd opgedeeld in vier clusters.


De resultaten van de discussies worden aan de gemeenteraden van Beek, Stein en Sittard-Geleen worden aangeboden.

 

Op donderdag 28 november 2019 zijn er in het gemeentehuis in Geleen twee bijeenkomsten die hiermee verband houden:
Van 17.00 tot 16.30 u is er een bijeenkomst van de Werkgroep Omgevingswet.
Van 19.45 tot 21.15 u is er een themasessie Presentatie OVV rapport door Provincie, Chemelot en gemeente.
Zover bekend zijn beide bijeenkomsten openbaar. 

 

Verslagen bijeenkomsten klankbordgroep ontwikkelvisie doorgroei Campus

Presentatie discussieavond ‘Wonen met Chemelot’