DOSSIERS   
DOSSIERS   
Windmolens bedrijventerrein Holtum-Noord

Motie Leijten en Erkens over maken van afspraken voor plaatsing van nieuwe windmolens

Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstandsnormen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstandsnormen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Erkens

Op dinsdag 8 maart 2022 in stemming gebracht in 2e kamer en aangenomen:

In stemming komt de motie-Leijten/Erkens (32813, nr. 985).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdD, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, de PvdA, D66, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

Origineel bericht motie.
De onderstroom : Energietransitie in Sittard-Geleen

en_Erkens_en_Leijten_over_onderzoek_naar_de_effecten_van_afstandsnormen_voor_windmolens_op_land_

 

Plaatsing windmolens bedrijventerrein Holtum-Noord

Interview met raadslid Jack Renet ( SPA ), burgerraadslid Phil Winteraeken ( SPA ) en raadslid Sergio Klein ( Fractie Klein ).
Steunbetuiging van SPA en Fractie Klein aan omwonenden industrieterrein Holtum Noord

Facebookberichten Jack Renet m.b.t. plaatsing windmolens industrieterrein Holtum Noord.
 

Draagvlak en werkgelegenheid ondergeschikt aan prestige en een beetje energieproductie Gisterenavond tijdens de (weer...

Geplaatst door Jack Renet op Vrijdag 9 oktober 2020

 

Wegblazen De stukken en de discussie over zon- en windlocaties van afgelopen maandag maakte duidelijk waarom wethouder...

Geplaatst door Jack Renet op Woensdag 1 juli 2020

 

Het bericht in de krant over de windmolens in Holtum-Noord is te kort door de bocht. SPA heeft duidelijk aangegeven dat...

Geplaatst door Jack Renet op Vrijdag 1 mei 2020

 

Vanavond twee fikse discussie en eentje waarin SPA alleen stond. De windmolens in Holtum-Noord blijven zeer...

Geplaatst door Jack Renet op Donderdag 30 april 2020

 

Afgelopen donderdag vond de eerste digitale raadsronde plaats die diende om insprekers hun mening te laten geven en...

Geplaatst door Jack Renet op Vrijdag 24 april 2020

 

Onze wind - Onze energie Dat het ook hier behoorlijk kan waaien hebben we de laatste weken wel gemerkt. De tegenstand...

Geplaatst door Jack Renet op Zaterdag 22 februari 2020

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©