Sympathisant SPA

Indien u het vaak eens bent met de standpunten die SPA inneemt en de wijze waarop SPA politiek bedrijft u aanspreekt ?
Steun ons dan door sympathisant, lid of donateur te worden.
Dat helpt SPA om politiek te bedrijven.

Sympathisant worden kost u niets.

Het enige wat u hoeft te doen is u als sympathisant te registreren via het onderstaande contactformulier.


  JaNee

  Aanvullende opmerkingen

  Ingevoerde gegevens worden alleen intern gebruikt door SPA volgens de Nederlandse
  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  U ontvangt van SPA een bevestiging middels email waarbij u, indien gewenst, de registratie ongedaan kunt maken.

  U blijft tot wederopzegging sympathisant.
  Opzegging kan gebeuren d.m.v. het sturen van een email waarin u dat aangeeft.

   Als sympathisant kunt u, desgewenst,

  • elke drie maanden een nieuwsbrief ontvangen waarin o.a. beschreven staat
   • welke standpunten SPA in belangrijke dossiers heeft ingenomen en waarom
   • welke dossiers ‘er aan staan te komen’ met enige informatie daarover
   • activiteiten die SPA heeft ondernomen
   • wat SPA op politiek gebied heeft gedaan de afgelopen maanden
   • welke resultaten SPA heeft bereikt
   • kennis maken met wat politiek en/of maatschappelijk actieve leden doen.
  • op de hoogte worden gesteld van activiteiten die SPA organiseert
   • politieke activiteiten waaronder discussieavonden (openbaar of werkgroep van SPA), promotieactiviteiten etc.
   • sociale activiteiten waaronder informeel samen zijn (b.v. Nieuwjaarsbijeenkomst, wandeling om ontwikkelingen ter plaatse te bekijken)