SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Programma 2018-2022

INHOUD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Inhoud

 

1 Voorwoord

2 Budgetverdeling

3 Burgerparticipatie

4 Bestuursstijl

5 Centra

6 Diversificatie economie

7 Duurzaamheid

8 Financieel gezond beleid

9 Leefbaarheid

10 Seniorvriendelijke gemeente

11 Sociaal beleid

12 Programma achtergronden

 

Voorwoord

 

Uitgangspunt van het beleid van Samen Politiek Actief (SPA) is dat alle stadsdelen even belangrijk zijn en dat burgers van alle generaties samen zorgen voor een leefbare omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente.

 

SPA stelt welzijn en geluk van mensen centraal en niet de bureaucratie, stimuleert burgerinitiatieven, speelt generaties niet tegen elkaar uit, maar zorgt voor passende mogelijkheden voor de verschillende behoeften van de generaties. De vergrijzing ziet SPA niet alleen als probleem maar ook als een kans om de gemeentelijke economie te vernieuwen en daarbij jonge ondernemers een kansrijke toekomst te bieden.

 

SPA wil financieel gezond beleid voeren en de tering naar de nering zetten. Vanwege het gevoerde financiёle wanbeleid vermoedt SPA dat we de eerste twee jaren de knip op de beurs moeten houden.

 

SPA ervaart veel onvrede onder de bevolking en ook binnen de gemeenteraad. SPA wil de sfeer in de gemeente verbeteren. Daarvoor is nodig dat er een andere bestuursstijl komt die burgers, gemeenteraad en College verbindt. Burgers moeten meer invloed krijgen en de Raad moet beslissingen nemen op basis van argumenten en draagvlak onder de bevolking en niet louter op basis van macht.

 

In verkiezingstijd wordt veel beloofd. SPA belooft slechts één ding : dat wij ons zullen inzetten om datgene wat we willen te realiseren. Wij vragen daarvoor uw steun.

 

 

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl