Vragen met een politieke achtergrond opgesteld door SPA.

Hieronder vallen artikel 37, 38, 43, 44 en technische vragen.

2018