Lidmaatschap SPA   
Kandidaten SPA   
Phil Winteraeken
Phil Winteraeken 3

Phil Winteraeken
Woonachtig in Einighausen
Leeftijd : 58

  • Burgerraadslid SPA
  • Bestuurslid Stichting Huurdersbelangen Limbricht (SHL)
  • Secretaris Bond van Ouderen Einighausen
  • Lid Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (Wit) voor Sittard-Geleen
  • Mantelzorger van haar zus met ALS
  • Omgevingstechnoloog aan de technische hogeschool Eindhoven.

De belangen van mensen staan voor mij voorop

Als burgerraadslid van SPA voerde ik de afgelopen jaren in raadsronden het woord over sociale zaken (waaronder armoede, jeugdhulp, Wmo, participatie, Vidar, Omnibuzz), duurzaamheid en milieu, wonen en zorg, leefbaarheid en leefomgeving. Ik ben daardoor al behoorlijk ingewerkt in dossiers en weet wat van me verlangd wordt als raadslid.

Ik heb gezien dat belangen van groepen en/of individuele inwoners menigmaal haaks op gemeentelijk beleid staan en dan terzijde worden geschoven. Ik vind dat er vaak gewoon onvoldoende rekening met hun belangen wordt gehouden en dat er bureaucratische hindernissen worden opgeworpen teneinde de zin van het college door te drijven ook al is draagvlak afwezig of worden tegenargumenten  gewoon terzijde geschoven zonder goed onderzocht en afgewogen te zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de windmolens in Holtum-Noord, de school- en sportvoorziening in Obbicht/Grevenbicht. Steeds weer greep het college in de beurs van onze inwoners door de lokale lasten te verhogen in plaats van daarin juist terughoudend te zijn. Wethouders bleven zitten ondanks dat externe onderzoeken aantoonden dat de raad verkeerd was ingelicht of dat ze andere politieke doodzonden begingen. Deze bestuurscultuur moet op de schop.

Ik wil me daarvoor inzetten waarbij de belangen van onze inwoners voor mij het ankerpunt vormen.

Als vrijwilliger bij Zuyderland en Vivantes heb ik veel met senioren te maken gehad. De contacten met mensen met veel levenservaring heb ik steeds als waardevol ervaren. Nu ben ik actief in de ouderenvereniging in Einighausen waar gezellige activiteiten worden georganiseerd. Ook dit is een mooie ervaring omdat mensen graag over hun leven vertellen en daarbij een luisterend oor zoeken, dat heb ik.

Bij veel besluiten moet de raad voordelen tegen nadelen afwegen. Vaak gaat het er dan over dat een groep mensen voordeel krijgt en een andere groep ervaart nadeel, bijvoorbeeld bij lastenverhogingen. Dat is moeilijk maar wel noodzakelijk, verantwoordelijk en interessant werk.

SPA vraagt zich dan steeds af ‘Wat betekent dit voor onze inwoners?’ Uiteraard heeft SPA uitgangspunten zoals financieel gezond beleid, prettige en veilige leefomgeving, duurzame samenleving, goede zorg en weinig armoede, goede voorzieningen nabij, iedereen kan meedoen, economie en milieu in balans.