Onderzoek naar Oktoberfeest en andere evenementen

SPA is gestart met een onderzoek naar het Oktoberfeest en andere evenementen.

Directe aanleiding voor dit onderzoek vormen de publicaties in Dagblad De Limburger van 4 januari 2020 aangaande het Oktoberfeest en andere evenementen op basis van hun langdurig onderzoek.

In deze publicaties worden zeer ernstige beschuldigingen geuit die er op neerkomen dat er sterke aanwijzingen zijn dat er bestuurlijk en financieel van alles mis is bij de organisatie van het Oktoberfeest en enkele andere evenementen.

SPA definieerde onderstaande onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre zijn de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant begrijpelijk en/of terecht op basis van de in de WOB-file verstrekte informatie?
  2. In hoeverre blijven de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant overeind wanneer additionele informatie wordt meegenomen?
  3. Hoe heeft het Oktoberfeest zich financieel ontwikkeld vanaf het ontstaan?
  4. Is de wijze waarop diensten van derden worden afgenomen in overeenstemming met de aanbestedingsregels?
  5. Welke rol speelt de ‘Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd en welk inzicht en invloed heeft de gemeente daarin?
  6. Hoe heeft het evenementenbeleid zich financieel en beleidsmatig ontwikkeld sinds de fusie?
  7. Heeft de raad voldoende informatie om het evenementenbeleid financieel en inhoudelijk goed te controleren?
  8. Rechtvaardigen de resultaten van dit onderzoek dat er louter verbeteringen worden aangebracht of is het nodig om andere acties te initiëren?

Het onderzoek van SPA vindt in fasen plaats en SPA publiceert de resultaten op deze site.
Het eerste onderdeel, fase-1a, is inmiddels afgerond.

Op 24 maart 2020 specificeerde SPA, op ambtelijk verzoek, welke informatie gevraagd wordt Artikel 44 vragen SPA inzake Evenementen

Motie van afkeuring SPA – inzake uitlatingen van een wethouder inzake onderzoek naar het Oktoberfeest – 5 maart 2020
Raad 5 maart 2020 – Verworpen
Voor: SPA, PVV Tegen: Stadspartij, 50 Plus, CDA, D66, VVD, GroenLinks, GOB, PvdA, DNA, Fractie Fredrix 

Motie SPA Instellen onderzoekscommissie inz aanbesteding evenementen
Raad 30 januari 2020 – Verworpen
Voor: SPA, PVV, fractie Fredrix Tegen: Stadspartij, 50 Plus, CDA, D66, VVD, GroenLinks, GOB, PvdA Afwezig: DNA

SPA Nieuws 18 oktober 2018 Subsidie evenementen.

Info n.a.v. WOB verzoek Oktoberfeest deel 1 (pagina 1 t/m 370)
Info n.a.v. WOB verzoek Oktoberfeest deel 2 (pagina 371 t/m 747)
bovenstaande files bevatten geen index dus hebben we die zelf maar gemaakt Index WOB verzoek Oktoberfeest


Berenschot – Eindrapport Evaluatie Evenementenbeleid Gemeente Sittard-Geleen – 28 juni 2018

DDL – 04 jan 2020 – De achterkant van het Oktoberfeest
DDL – 04 jan 2020 – Ons kent ons Oktoberfeest
DDL – 05 jan 2019 – Privatisering Oktoberfeest is niet langer taboe
DDL – 08 jan 2020 – Ons kent ons Oktoberfeest – Ingezonden stuk
DDL – 04 feb 2020 – Geen behoefte aan onderzoek Oktoberfeest
DDL – 07 feb 2020 – Bestuurlijke scheefgroei voor het OktoberfeestHet

Copyright behouden aan Dagblad de Limburger, 7-03-2020.