SPA NIEUWSOVERZICHT 2019

                       12 augustus 2019 – Reactie SPA op brief burgemeester 
                       9 augustus 2019 – Technische vragen T12 – Uitbraak stikstofoxide in de salpeterzuurfabriek van Chemelot   
                       8 augustus 2019 – SPA officieel aangemerkt als ANBI-instelling                        
                       3 augustus 2019 – Veiligheid Chemelot na incident lek uitstoot salpeterzuur        

Op 22-11-2018 sprak burgemeester Cox, naar aanleiding van burgermanifest Veiligheid rond Chemelot (met o.a. Jack Renet)...

Geplaatst door BIG: Burger Initiatief Gelaen op Woensdag 7 augustus 2019

wat-gebeurt-er-achter-de-schermen-als-de-sirenes-loeien?

Geplaatst door BIG: Burger Initiatief Gelaen op Woensdag 7 augustus 2019

Vandaag heeft SPA bericht gekregen dat het door de belastingdienst wordt aangemerkt als een ANBI-instelling. Het is niet alleen een vorm van erkenning maar ook kunnen mensen die een donatie (gift) willen doen die van de belasting aftrekken.

Graag komt SPA in contact met mensen die de wijze waarop SPA politiek bedrijft aanstaat. Mocht u interesse hebben om politiek uw steentje aan het verbeteren van de situatie in onze gemeente bij te dragen of om alleen steunend lid te worden, schroom dan niet en neem contact op!


Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel.
Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar.
Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico’s bij HGN.

Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral ‘moeten wij aansluiten op HGN ja of nee???’
De gemeente wil in het kader van ‘Proeftuin gasvrij Limbrichterveld’ dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen.

SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden.
SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden.
Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt.

SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer.
HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de ‘Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld’ ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen.
Maar dat is echt iets anders dan ‘aansluiten op HGN’.

De pagina over  Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc.

Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen.
SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 en de presentatie SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.

Op 20 juni werd voor het eerst inhoudelijk van gedachten gewisseld over de Kadernota 2019.
Jack Renet verwoordde de gedachten van SPA.

SPA (voorheen OPA) is sinds haar ontstaan (2014) elk jaar aanwezig, zowel in Geleen als in Sittard, en legt telkens bloemstukken. Wij doen dit om aan de bevolking te laten zien dat wij ons realiseren dat oorlog een gevolg van politiek is. Wij geven als partij aan dat wij diep respect hebben voor degenen die gevochten en gesneuveld zijn voor onze vrijheid en dat niet vergeten.

Dit jaar werden in Geleen voor het eerst de (4) partijen die bloemstukken legden bij naam genoemd. Een heel goede zaak.

Niet alleen Amnesty International, de 4-5 mei beweging, het Oranjecomite, de FNV, oud-strijders e.a. zijn maatschappelijke organisaties, politieke partijen zijn dat zeer zeker ook. Juist bij de dodenherdenking behoren politieke partijen te tonen dat zij naast en voor de bevolking staan, dat zij oorlog verafschuwen en beseffen dat zij verantwoordelijkheid dragen.

Ik hoop dat volgend jaar ALLE politieke partijen door hun aanwezigheid blijk geven van hun betrokkenheid.

SPA is blij dat er ook op Basisscholen aandacht is voor de dodenherdenking en de verschrikkingen van oorlog. Een derde van de kinderen tussen 10 en 16 jaar wil naar de dodenherdenking (zie https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190503/een-derde-kinderen-wil-naar-dodenherdenking/) .

SPA vindt het een goede zaak dat kinderen erbij betrokken worden en dat elk jaar een andere school uit onze gemeente actief aan de dodenherdenking meewerkt.

Dit jaar waren de kinderen van de Tovertuin uitgenodigd om mee te werken.

SPA – 2019-05-04 Kinderen

 

Vanavond kreeg ik tijdens de fractievergadering rode oren omdat ik hoorde dat de anderen spraken over iets wat ik niet wist en had behoren te weten. Zij hadden wel de VIA Limburg van donderdag 25 april gelezen en ik niet. Daarin stond een verhaal over Roel Nijsten, sinds 19 oktober 2018 secretaris van SPA en mijn petekind.

Ik heb het vanaf zijn geboorte van nabij meegemaakt en weet hoe zwaar het voor hem en zijn ouders was. Ik weet ook dat het een stuk beter gaat maar dat het altijd ‘lastig’ en ‘een onzekere toekomst’ zal blijven. Hij zal altijd zeer voorzichtig met zijn gezondheid moeten blijven. Soms kan hij langere tijd niet actief zijn. Dat beperkt hem zeer en maakt dat hij geen vast werk kan doen en er bij vrijwilligerswerk ruimte moet zijn dat hij plotseling niet kan komen of weg moet gaan vanwege zijn gezondheid en te weinig energie.

Maar hij heeft een zeer positieve kijk op het leven, is al jaren als Wajonger actief op de Kingbeek school (Grevenbicht/Obbicht), lid van de Heemkundevereniging, komt elk jaar als hoofdpersoon in aanloop naar 5 december met een boot in Schipperskerk aan etc.

Politiek heeft hij een heldere en analytische kijk (zou dat een familietrek zijn??) en blijft een stuk rustiger dan ik. Kortom: iemand waar we als SPA trots op zijn en die zeker niet zou misstaan in de lokale politieke arena. De enige vraag die we hebben is ‘kan hij het qua gezondheid en belastbaarheid aan?’

Roel SPA is hartstikke trots op jouw!

Jack Renet ( fractievoorzitter SPA ). 

Copyrights van dit artikel behoren toe aan VIAlimburg.