SPA NIEUWSOVERZICHT 2019

SPA (voorheen OPA) is sinds haar ontstaan (2014) elk jaar aanwezig, zowel in Geleen als in Sittard, en legt telkens bloemstukken. Wij doen dit om aan de bevolking te laten zien dat wij ons realiseren dat oorlog een gevolg van politiek is. Wij geven als partij aan dat wij diep respect hebben voor degenen die gevochten en gesneuveld zijn voor onze vrijheid en dat niet vergeten.

Dit jaar werden in Geleen voor het eerst de (4) partijen die bloemstukken legden bij naam genoemd. Een heel goede zaak.

Niet alleen Amnesty International, de 4-5 mei beweging, het Oranjecomite, de FNV, oud-strijders e.a. zijn maatschappelijke organisaties, politieke partijen zijn dat zeer zeker ook. Juist bij de dodenherdenking behoren politieke partijen te tonen dat zij naast en voor de bevolking staan, dat zij oorlog verafschuwen en beseffen dat zij verantwoordelijkheid dragen.

Ik hoop dat volgend jaar ALLE politieke partijen door hun aanwezigheid blijk geven van hun betrokkenheid.

SPA is blij dat er ook op Basisscholen aandacht is voor de dodenherdenking en de verschrikkingen van oorlog. 
Een derde van de kinderen tussen 10 en 16 jaar wil naar de dodenherdenking (zie https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190503/een-derde-kinderen-wil-naar-dodenherdenking/) .

SPA vindt het een goede zaak dat kinderen erbij betrokken worden en dat elk jaar een andere school uit onze gemeente actief aan de dodenherdenking meewerkt.

Dit jaar waren de kinderen van de Tovertuin uitgenodigd om mee te werken.

SPA – 2019-05-04 Kinderen

 

 

Vanavond kreeg ik tijdens de fractievergadering rode oren omdat ik hoorde dat de anderen spraken over iets wat ik niet wist en had behoren te weten. Zij hadden wel de VIA Limburg van donderdag 25 april gelezen en ik niet. Daarin stond een verhaal over Roel Nijsten, sinds 19 oktober 2018 secretaris van SPA en mijn petekind.

Ik heb het vanaf zijn geboorte van nabij meegemaakt en weet hoe zwaar het voor hem en zijn ouders was. Ik weet ook dat het een stuk beter gaat maar dat het altijd ‘lastig’ en ‘een onzekere toekomst’ zal blijven. Hij zal altijd zeer voorzichtig met zijn gezondheid moeten blijven. Soms kan hij langere tijd niet actief zijn. Dat beperkt hem zeer en maakt dat hij geen vast werk kan doen en er bij vrijwilligerswerk ruimte moet zijn dat hij plotseling niet kan komen of weg moet gaan vanwege zijn gezondheid en te weinig energie.

Maar hij heeft een zeer positieve kijk op het leven, is al jaren als Wajonger actief op de Kingbeek school (Grevenbicht/Obbicht), lid van de Heemkundevereniging, komt elk jaar als hoofdpersoon in aanloop naar 5 december met een boot in Schipperskerk aan etc.

Politiek heeft hij een heldere en analytische kijk (zou dat een familietrek zijn??) en blijft een stuk rustiger dan ik. Kortom: iemand waar we als SPA trots op zijn en die zeker niet zou misstaan in de lokale politieke arena. De enige vraag die we hebben is ‘kan hij het qua gezondheid en belastbaarheid aan?’

Roel SPA is hartstikke trots op jouw!

Jack Renet ( fractievoorzitter SPA ). 

Copyrights van dit artikel behoren toe aan VIAlimburg.