DOSSIERS  
DOSSIERS    
NATUURBEHOUD SITTARD-GELEEN 

Gemeentelijk Oude Bomenbeleid

Het GOB-beleid heeft ertoe geleid dat in het Mauritspark 22 bomen met diameters van 80 cm tot ruim 1,1 m gekapt (zie foto's) zijn omdat de gemeente daar Wijkbeheer wil vestigen. Een grof schandaal ! Er was reeds genoeg open ruimte om op het terrein te komen maar zelfs indien er ruimte moest worden gemaakt was het onnodig om ze allemaal te kappen. Geen enkele tuinman zou dat doen.

De raad is verkeerd ingelicht en de vergunningsaanvraag is gebaseerd op onjuiste gegevens (zie bijlage Kappen). Die aanvraag heeft het over 20-30 cm en 40-50 cm op 1,3 m boven de grond. De stammen van de bomen zijn behoorlijk recht en nemen echt niet af van 1,1 m naar 40-50 cm binnen 1,3 m. Bovendien zijn er TAKKEN van ruim 70 cm diameter (zie foto's). Daarmee is de kap m.i. onrechtmatig gebeurd. Moeten wij als raadsleden zelf de dikte van bomen gaan meten om een vergunningsaanvraag te controleren of mogen wij verwachten dat de verstrekte gegevens juist zijn, ook en zeker wanneer het bomenkap betreft van een gemeentelijk project?

In antwoord op vragen van raadslid Klein stelt men dat deze bomen uit na 1955 stammen (hetgeen inderdaad uit enkele foto's blijkt) en daarom geen 80 jaar oud zijn en dat deze dus gekapt mogen worden. (NB: enkele foto's laten het toe het aantal jaarringen te tellen ...). Kan wel zijn maar dan nog moet de noodzaak ervoor zijn en er is geen enkele tekening aan de raad voorgelegd waaruit dat blijkt.

Er wordt in het antwoord aan dhr Klein gesteld dat de bomen rond het plein van het Mijnwerkersmonument van na 1955 zijn. Ik heb enkele foto's bijgevoegd waaruit blijkt dat dit niet zo is. De bouw van het Mijnwerkersmonument gebeurde tussen mei en augustus 1939. De foto toont dat de bomen daar al stonden (NB ik heb ook foto's uit 1935 met bomen rond het plein). Ook de foto van de aankomst van prinses Juliana in 1948 toont de bomen rond het plein. Voormalige bewoners van het Mauritspark geven aan dat die bomen echt niet rond 1955 gekapt zijn.

Als kind (halverwege de jaren zestig) herinner ik me dat er 'dikke bomen' rond het plein stonden en de foto van het voetbalteam toont die ook. In de loop der jaren zijn wel ENKELE bomen rond het plein gerooid en herplant. Ik zou wel eens willen weten of de stammen naar de BES gaan of dat er iets anders mee gebeurt. Het wordt dus tijd dat de gemeente haar bomenadministratie bijwerkt want anders kapt men binnenkort nog oudere bomen.

 

Bomenkap volgt op vergroting van de leefbaarheid

Al vanaf 2010 is de gemeente bezig met het vergroten van de leefbaarheid in het Mauritspark. Toen kregen de bewoners te horen dat ze moesten vertrekken en dat alle (particuliere !) woningen gesloopt zouden worden teneinde de leefbaarheid te vergroten. Recentelijk zijn de laatste woningen aangekocht.

In mei 2021 besloot de raad om Wijkbeheer en IBOR in het Mauritspark te vestigen. Daartoe werden op vrijdag 10 februari de op bijgevoegde tekening in het paars omrande gebied omcirkelde 22 platanen van respectabele leeftijd en dikte gekapt. 

De BES heeft nu weer brandstof en het hout kan voor planken gebruikt worden. Die kun je dan voor de kop houden wanneer je het hebt over 'vergroten van de leefbaarheid' en het 'behoud van het mijnverleden.'

De nog resterende huizen in het Mauritspark worden eind volgend jaar gesloopt dan is dit stukje mijnverleden ook weer weg.
Dit 'leefbaarheidsproject' is een van de X projecten die de gemeente de afgelopen 15 jaar aanzette en die op een fiasco uitliepen.