INFOPAGINA   
INFOPAGINA   
Lidmaatschap SPA

Word lid van SPA !

Indien u het vaak eens bent met de wijze waarop SPA politiek bedrijft en de standpunten die SPA inneemt u aanspreekt, steun ons dan door lid te worden.

Dat helpt SPA om politiek te bedrijven.

Het enige wat u hoeft te doen is u als lid aan te melden door het aanmeldformulier te downloaden, uitprinten en dan het ingevuld formulier fotograferen of inscannen en mailen naar secretaris@spa-sg.nl .

U kunt ook het ingevulde formulier per post naar het onderstaand adres verzenden of persoonlijk afleveren.

SPA Samen Politiek Actief
Mauritspark 31
6163 HN  GELEEN

Statuten Artikel 3 – Lidmaatschap

  • 1. Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen van achttien
    ( 18 ) jaar en ouder.
    Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
  • 2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
  • 3. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en de adressen van alle leden zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, eveneens in het ledenregister opgenomen.

Statuten Artikel 7 – Contributie van de leden

  • 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie ( 25 euro ), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering . Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
  • 2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
  • 3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.