Lidmaatschap SPA   
Kandidaten SPA   
Jos Pastoor
Jos Pastoor

Jos Pastoor
Woonachtig in Geleen
Leeftijd : 71

Centra:
Versneld investeren in de ontwikkeling van stadscentrum Geleen, waarbij aandacht is voor horecaplein en overkappingen winkelstraten. In Sittard gevel oude gemeentehuis reconstrueren.
 
Armoede:
Bestrijding armoede door verlaging van de vaste maandelijkse lasten voor minderbedeelden zoals bijvoorbeeld energiekosten. Scheppen van werkgelegenheden voor deze doelgroep in werkgelegenheidsprojecten en daadkrachtige uitvoering participatiewet.
 
Kunst:
Kunst op de kaart zetten in de gemeente door realisatie van een permanent expositiegebouw zoals eventueel het oude gemeentehuis in Geleen, het V&D gebouw in Sittard of het in oude glorie herstellen van het Kritzraedhuis. Realisaties van tentoonstellingen van gerenommeerde kunstenaars, waarbij bezoekers ook kunnen genieten van aanwezige horeca.

Ik ben Jos Pastoor.
Mijn werkzame leven begon ik als onderwijzer. Na het volgen van de
opleiding personeelwerk werd ik bemiddelaar en ambtenaar ontslagzaken Arbeidsvoorziening, daarna manager uitzendbureau en personeelfunctionaris, gevolgd door een 25 dienstverband bij het UWV als arbeidsdeskundige.

In mijn functies heb ik altijd getracht volgens de geest van de wet te opereren en niet volgens de letter van de wet. Aandacht voor de kwetsbaren, de zwakkeren in de arbeidsorganisaties. Deze grondhouding bezit ik nog steeds en deze kenmerken vind ik volledig terug bij Jack Renet en de politieke partij SPA. Vandaar een speerpunt in ons verkiezingsprogramma, armoedebestrijding, werkgelegenheidsprojecten kwetsbaren.

Daarnaast is SPA een politieke partij die staat voor eerlijkheid, openheid en transparantie , heeft geen verborgen agenda en promoot een oprecht debat dat leidt tot een echte democratische besluitvorming voor alle dossiers.

Bovendien ben ik decennia lang kunstschilder, heb meerdere exposities gehouden en wil ik graag kunst in de gemeente op de kaart zetten middels de realisatie van een permanente expositieruimte, ontwikkeling van toneelkunst, muzikale vorming en beeldende kunst voor de jeugd. Kortom een herstel van Artamuse.

Aangezien ik geboortig ben uit Geleen vind ik het triest om de teloorgang van Geleen centrum te aanschouwen en ben ik van mening dat de gezelligheid terug moet. Overkappingen van winkelstraten, realisatie van piazza’s, boomaanplant, en ontmanteling van het sfeerloze grote marktplein.

In Sittard de realisatie van een modern expositiemuseum in het oude V&D complex met een replica van de oude gevel van het voormalige gemeentehuis. Een toeristische magneet voor kunstminnende Euregiobewoners