Lidmaatschap SPA   
Kandidaten SPA   
Hilda Hendriks-Nijenhuis
Hilda Hendriks

Hilda Hendriks-Nijenhuis
Woonachtig in Geleen
Leeftijd : 54

  • ZZP-er maatschappelijke ambulante thuiszorg
  • Ondersteunend administratief medewerker bij aannemersbedrijf Hendriks
  • Mantelzorger
  • Cursus Practitioner Autisme Fontys Eindhoven
  • Certificaat Autisme op je bord
  • Basiscursus Brainblocks
  • Cursus psychische pathologie dokter Alexander Bund
  • Voormalig mentor bij Stichting Mentorschap (MEE)
  • Opleiding Maatschappelijk medewerker 4/SD ROC Leeuwenborg Sittard 

Sinds mijn kindertijd, eigenlijk al zolang ik mij kan herinneren, voel ik me erg betrokken bij mens en maatschappij. Niet alleen wat mij zelf betrof, maar ook personen die, om wat voor reden dan ook, net buiten de boot dreigden te vallen of die er net iets anders uitzagen of die naast de zijlijn stonden of die gepest of gediscrimineerd werden. Daar ging onbewust mijn aandacht naar uit. Als kind dacht ik er niet over na maar achteraf bezien was het herkenning waardoor mijn aandacht en interesse gewekt was. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven en heden ten dage heb ik mede daardoor van mijn interesse en betrokkenheid mijn beroep kunnen maken. Ik voel mij nauw betrokken bij personen die om wat voor reden dan ook door de maatschappij niet geaccepteerd lijken te worden, en ben van mening dat ieder mens kansen behoort te krijgen om op eigen manier mee te kunnen en mogen doen, de eigen doelen in t leven hoopt te bereiken en het leven op zijn eigen manier te mogen beleven. Ieder persoon heeft zo zijn eigen verhaal en wie zijn wij, wie ben ik, om iemand te veroordelen? Iedereen verdient kansen om dat te bereiken wat de persoon zelf graag zou willen bereiken.

Als kind was ik echter nog niet echt bewust van wat er om mij heen gebeurde, maar ik had wel al een bepaalde mening over bv de gebeurtenissen in de wereld en om mij heen zoals de jeugdzorg, welzijn, armoede, oorlogen en geweld. Toen er op een gegeven moment in de jaren 80 in Geleen gedemonstreerd werd tegen kruisraketten heb ook ik die protestdemonstratie meegelopen.

Inmiddels ben ik al heel wat jaren ouder en is mijn mening over bepaalde onderwerpen onveranderd gebleven. Mede daardoor is mijn aandacht richting SPA ontstaan. Zij zijn de eerste partij geweest waarbij ik het gevoel had en heb dat hun gedachtengoed over bepaalde onderwerpen met mijn mening, interesses en betrokkenheid overeenkomen. Deze partij staat voor het samen doen, welzijn en veiligheid van de bewoners in onze gemeente in de breedste zin van het woord.

Om maar een paar woorden te noemen:

Gelijkheid/Inclusie. Iedereen in onze gemeente zou moeten kunnen meedoen en niet langs een zijlijn blijven staan en maar moeten toekijken. Of het om beperking van financiële middelen gaat of dat het om psychische of een fysieke beperking gaat, dat zou niets uit moeten maken. Iedereen binnen onze gemeente moet mee kunnen doen ongeacht leeftijd, afkomst, religie of seksuele voorkeur.

Armoede; ook ik ben voorstander van het preventief VOORKOMEN van armoede. Dus niet het pappen en nathouden maar pak het probleem bij de bron aan. Zodra personen uit de schuldsanering komen, zij met een ‘schone lei’ mogen beginnen en ineens alleen voor het beheer van eigen financiën staan zonder dat er enige vaardigheidstraining aan vooraf is gegaan, zal de situatie zich zeer waarschijnlijk herhalen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, dat is mijn maar blijkbaar ook SPA’s visie. Lijkt mij een prima manier om te helpen voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden geraken. Aangezien SPA ook het welzijn voor de inwoners centraal stelt was ook dit weer een reden wat mij tot SPA aantrok.

Veiligheid, zodat niet alleen mijn gezin maar wij allen in onze gemeente nog heel lang en op een veilige manier kunnen wonen. SPA durft kritische vragen te stellen ook wanneer dingen onduidelijk zijn of niet correct lijken te verlopen bij overlast veroorzaakt door geluid, stank, neerslag en soms langdurige incidenten door bv de industrie. Hopelijk kan/durf ik/ wij door de hopelijk groeiende positie van SPA in onze gemeente in de toekomt dan wel de verbouwde groente en fruit afkomstig uit eigen moestuintje eten. Zo zijn er nog meer onderwerpen waarmee ik het eens ben met SPA maar te veel om hier te benoemen en toe te lichten. Door de uitnodiging van SPA aan te nemen en mij verkiesbaar te stellen hoop ik voor SPA en de burgers van onze gemeente mijn steentje te kunnen bijdragen.