DOSSIERS     
DOSSIERS     
Het Groene Net ( HGN )
Sittard-Geleen gaat u afsluiten van het gas??
 
U hebt het misschien al gelezen of gehoord, onze regering heeft nu een nieuwe wet in de maak (Wgiw), die de gemeenten vergaande bevoegdheden geeft om u af te sluiten van het gas. Schrikt u daarvan? Goed zo, want er hangt u heel wat boven het hoofd! U denkt: onze gemeente mag dat dan misschien, maar dat gaan ze vast niet doen? Of u denkt: prima, wij willen ons steentje bijdragen, daarmee is het klimaat gediend, voor onze (klein)kinderen? Dat is de vraag, leest u vooral verder.
 
U kent de Klimaatwet en de uitwerking in het Klimaatakkoord? U weet nergens van? Dat kan, want er is u nooit wat gevraagd. Ze doen dat gewoon, als een dief in de nacht, als de verkiezingen ver weg zijn.
Dit is een akkoord met Jan en alleman, behalve met u, de burger. U zat niet aan tafel. Wel de lobbyclubs Greenpeace en Milieudefensie. Wel de bedrijven die veel geld gaan verdienen aan de energietransitie en de verduurzaming van onze hele economie. De rekening komt immers terecht bij de burger, bij u dus. U snapt toch wel dat als die hele transitie 1000 miljard kost en er 8 miljoen huishoudens zijn, dat het uw huishouden dan gemiddeld € 125.000 kost? Alleen al uw huis van het gas kost u om en nabij de € 20.000. Laat u niet misleiden dat het gesubsidieerd wordt of dat het warmtenet de investeringen voor zijn rekening neemt. Uiteindelijk gaat u dat allemaal terugbetalen, linksom of rechtsom. 
 
In 2050 moet het klaar zijn en voor 2030 mikt de nieuwe regering op alvast een CO2 reductie van 60%. Ook voor onze woningen ligt er dan een enorme en moeilijke opgave. Ze hebben nu ineens geen geduld. Tot 2030 moeten al minimaal 1,5 miljoen woningen van het gas. En wel meteen en volledig, ook die paar kuub gas voor koken wordt verboden. Volgens SPA is vooral die manier waarop niet haalbaar en ook zeker niet kosteneffectief. SPA wil inzetten op betaalbare verduurzaming en wil innovatieve oplossingen hun kans geven. 
 
Er zijn op dit moment twee opties: Of een warmtepomp, elektrisch dus en vooralsnog (kolen- en gascentrales!) weinig duurzaam. Of een warmtenet (stadsverwarming), collectief, gedwongen winkelnering, met ook veel bijstoken van aardgas. Het is voor beide opties een dure grap. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) berekent het op gemiddeld € 40.000 per woning. Ongeveer de helft van die investering is niet terug te verdienen. Voor een warmtenet kan de investering lager uitpakken maar dan verdient u ook niks terug via de energierekening. Wie gaat dat betalen? Ja, u natuurlijk.
 
Tot voor kort heeft de politiek u wijsgemaakt dat ze die transitie woonlasten-neutraal willen houden en dat het allemaal op vrijwillige basis moet. Beide principes worden nu losgelaten, de verkiezingen zijn voorbij. Uw woonlasten gaan omhoog, en fors ook. Ook de termijn van minimaal 8 jaar tussen aankondigen en afsluiten gaat vervallen. Niks vrijwillig, de gaskraan dreigt gewoon dicht te gaan. Huurders en minima worden ontzien? Vergeet dat. De huren gaan nu al omhoog, dus zeker als de corporaties hun investeringen terug moeten verdienen. 
 
Hoe is de situatie in Sittard-Geleen? Onze gemeente heeft er al lang geleden voor gekozen grootschalig in te zetten op HGN, Het Groene Net, in samenwerking met warmtenetbedrijf Ennatuurlijk. Ze dachten daarmee twee vliegen in een klap te slaan: de bebouwing snel verduurzamen en er nog een leuke winst aan overhouden. Maar nee, de gemeente heeft al vele miljoenen moeten afschrijven en het eind van de ellende is nog niet in zicht. Berenschot heeft de financiën doorgelicht en komt op een economische waarde van HGN van nul. De gemeente heeft een deel van haar aandelen (was 50 %) aan Ennatuurlijk verkocht en heeft nu bijna niks meer te vertellen. Drama. Ennatuurlijk krijgt ondanks miljoenen subsidie de financiering van de proeftuin Limbrichterveld Noord alleen rond voor de flats. De gemeente weigert nu financieel bij te springen, gelukkig maar. Hoewel, wie weet wat ze na de verkiezingen gaan doen. Intussen staat de duurzaamheid van biomassa ter discussie en hebben wij boven water gekregen dat de gasbesparing vies tegenvalt. Ennatuurlijk zelf berekent die op maximaal ca. 30%. De beschikbare warmte is bijna op en 70% van de warmte moet met aardgas worden bijgestookt! De proeftuin dreigt zo een enorm fiasco te worden. Niet het eerste... 
 
Er zijn aansluitingen gerealiseerd bij nieuwbouw en renovatie, maar slechts een fractie van wat in de planning zat. Bewoners zijn er meestal niet blij mee. Dat zit zo: vanwege de “duurzame” verwarming mag het bouwbedrijf slechter isoleren. Gevolg: zogenaamd een duurzame, energiezuinige woning, maar niet heus, en een torenhoge energierekening, zoals in Thienbunder. 
 
Intussen zijn de gasprijzen enorm gestegen. Wie dacht dan met HGN voordelig uit te zijn komt bedrogen uit. Door de koppeling met de gasprijs stijgt de warmteprijs bijna net zo hard. In Hoogveld zijn ze woest dat ze voor 99% met biomassa verwarmd worden maar toch moeten betalen alsof het aardgas is.
 
Hoe zit het met de gemeentelijke regelgeving? Allereerst is al vele jaren een “warmteplan” van kracht. Dat komt erop neer dat in grote delen van de gemeente bij nieuwbouw en grootschalige renovatie nu al aansluiten op HGN praktisch verplicht is. Niet goed, want je stimuleert zo dat er slechter gebouwd wordt. Met betere isolatie zou een oplossing met warmtepomp haalbaar en veel duurzamer zijn. Jammer dan, het mag niet. Afgelopen december heeft de gemeenteraad de “Transitievisie Warmte” vastgesteld. Dit komt erop neer dat er nog steeds uitgegaan wordt van HGN voor een groot deel van de bestaande woningen. Bijna de gehele Raad was akkoord maar SPA heeft tegen gestemd.
 
Wat kunt u nu nog doen? U bent niet de enige als u nu spijt hebt van uw partijkeuze bij de Tweede Kamer verkiezing. De peilingen voor de coalitie zijn gekelderd, het vertrouwen in de regering is op een dieptepunt. Maar u kunt nu wel uw stem laten horen op 16 maart. SPA is de enige partij die zich altijd kritisch opgesteld heeft bij HGN en de aanpak van het college, terwijl wij wel de klimaat-problematiek erkennen en betere voorstellen hebben voor betaalbaar verduurzamen. Grootschalig isoleren, dat is het belangrijkste. Ook de huurhuizen. Vooral zijn daarmee de lagere inkomens gered, die nu in een slecht geïsoleerde woning met een dikke trui zitten te koukleumen en dan nog de energierekening niet kunnen betalen. Jarenlang is isolatie verwaarloosd. Wij willen dat voortvarend aanpakken. Verder is er veel innovatie gaande. We moeten gewoon wat geduld hebben. Hybride warmtepompen zijn nu al goed en betaalbaar in te zetten, met ook veel CO2 winst. HGN blokkeert toekomstige betere oplossingen en is zo een enorm risico. Zeker is het een slechte keuze voor losse bestaande woningen. Veel verliezen en veel te duur.
 
Blijf niet mokkend thuis zitten maar kom stemmen op SPA, lijst 9! 

Ennatuurlijk geeft toe dat proeftuin Limbrichterveld grotendeels met gas gestookt wordt. 

Eindelijk, eindelijk wordt door Ennatuurlijk toegegeven dat uitbreiding van HGN door aansluiting van de woningen in de proeftuin Limbrichterveld-Noord tot gevolg heeft dat deze woningen grotendeels met gas gestookt gaan worden.

In het kader van de nationale 'proeftuinen aardgasvrije wijken' werd er veel reclame gemaakt dat de woningen van Limbrichterveld-Noord door aansluiting op HGN gasloos gemaakt zouden worden doordat deze via de BES (Biomassa Energiecentrale Sittard) verwarmd zouden worden.

SPA heeft de afgelopen jaren onderzocht wat de kosten voor de bewoners zouden zijn en hoe duurzaam dat zou zijn. SPA waarschuwde de lokale politiek en de bewoners van de buurt dat de kosten hoger dan voor gas zijn en dat HGN allesbehalve duurzaam gasloos stoken betekent. 

Buurtbewoner en milieudeskundige Henk van Hoof heeft de afgelopen jaren vaak contact met Ennatuurlijk en de gemeente gehad. Ook hij had zijn twijfels over de duurzaamheid van HGN en berekende op basis van informatie van Ennatuurlijk dat minder dan 30% van de warmte die HGN zou gaan leveren aan Limbrichterveld door de BES wordt opgewekt. Hoe zo 'gasloos': meer dan 70% van de benodigde warmte wordt dan opgewekt door het CENTRAAL verbranden van gas door HGN (Ennatuurlijk).

Ennatuurlijk maakte na dit signaal eigen berekeningen en die bevestigden wat Henk van Hoof had berekend: de capaciteit van de BES is onvoldoende om HGN verder uit te breiden. Bij een nieuwe aansluiting op HGN zal deze juist in de koude periode (van eind oktober tot eind maart) VRIJWEL VOLLEDIG op gas gestookt worden.

Hoezo duurzaam, hoezo gasloos verwarmen ??

In feite betekent dit de doodsteek voor de proeftuin Limbrichterveld en verdere uitbreiding van HGN in Sittard. Uitbreiding van HGN voldoet gewoon niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen: het is ONMOGELIJK om op deze basis 50% verduurzaming te realiseren ! SPA had dat in haar rapport reeds kwalitatief aangegeven, Henk van Hoof en Ennatuurlijk hebben dat kwantitatief bevestigd. Bijgevoegde grafieken tonen wat er aan de hand is. Alles boven de groene lijn ( = BES) in de 'badkuip-grafiek wordt met gas gestookt.
 

'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald', het wordt tijd dat ook de politiek de stekker uit dit project trekt en gaat voor ECHT verduurzamen van woningen. Het resterende geld van de proeftuin kan en mag daarvoor worden ingezet. De brief die Henk van Hoof deze week aan de raad stuurde, zie https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx..., is helder.

SPA acht de route bestaande uit isolatie, vervangen enkel glas, niet op gas verwarmen van tapwater (bijvoorbeeld elektrisch of met PVT; scheelt 21% gas gemiddeld!), hybride ketel (scheelt 40 tot 70% gas) de aangewezen weg. Binnen enkele jaren zal opslag van elektriciteit en warmte LOKAAL beschikbaar en betaalbaar worden en dan kan de stap naar volledig gasvrij gezet worden. In het digitale vakblad GaWalo staan deze week twee interessante artikelen dienaangaande, zie https://mailcontent.vakmedianet.nl/.../6F93A24A-7166-47D2... en https://www.gawalo.nl/.../de-verliesvrije-warmtebatterij...


 

Duurzaamheid van de warmteketen BES – HGN / Hoogveld

Vanaf 2009 ontwikkelt de gemeente Sittard-Geleen een warmtenet genaamd Het Groene Net (HGN). Dat warmtenet zou als hoofdbron de restwarmte van Chemelot moeten hebben en als nevenbron de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) die al warmte leverde aan warmtenet Hoogveld maar op jaarbasis nog een warmteoverschot had.

Volledig rapport SPA Duurzaamheid BES, HGN en Hoogveld - 16 mei 2021

Gebleken is dat de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) nu al onvoldoende capaciteit heeft om in koude perioden genoeg warmte te leveren aan het warmtenet Het Groene Net (HGN) dat nu al 35% moet bijstoken.

Door de raadsfractie SPA werden veel vragen gesteld waarin informatie werd gevraagd om inzicht te verkrijgen in de aanlevering van biomassa aan de BES en wanneer er hoeveel moet worden bijgestookt door HGN. De door het college van B&W van Sittard-Geleen verstrekte informatie liet echter niet toe om dit echt goed in beeld te brengen en was op punten inconsistent.

Desondanks werd duidelijk dat de door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek aangeleverde hoeveelheid biomassa volstrekt onvoldoende is om de BES van voldoende brandstof te voorzien en dat een groot gedeelte van deze biomassa wordt aangeleverd wanneer de BES een warmteoverschot heeft. Daardoor draagt de aangeleverde biomassa slechts ten dele bij aan het verstrekken van duurzame warmte via HGN want een groot deel van de door de BES geproduceerde warmte moet worden weggekoeld. Onduidelijk is waar de BES de rest van de benodigde biomassa vandaan haalt en dus hoe duurzaam de BES echt is.

Om vast te stellen hoe duurzaam de BES en HGN echt zijn is een diepgaandere analyse van de productie van warmte in relatie tot de warmtevraag en de benodigde bijstook met aardgas nodig.

Realisatie van de geplande aansluiting van de grondgebonden woningen in Limbrichterveld-Noord zal resulteren in nog eerder en nog groter tekort aan warmte en daardoor voor een nog hoger percentage bijstook met aardgas. Die bijstook en het transport van de warmte gebeurt veel minder efficiënt dan met de HR++ketels in de betreffende woningen het geval is waardoor er in totaliteit een achteruitgang van de duurzaamheid van HGN zal zijn.

Geconstateerd moet worden dat het ontsluiten van de restwarmte van Chemelot als hoofdbron van HGN al 12 jaar niet van de grond is gekomen en dat het nog steeds onzeker is of dat ooit zal gebeuren. Dat Proeftuin Limbrichterveld industriële restwarmte en biomassa als warmtebronnen heeft is onjuist en misleidend. Desondanks vormt die niet gerealiseerde warmtekoppeling van Chemelot met de BES al die jaren een basis voor de hoge EOR (Equivalent Opwekkings Rendement) die aan HGN wordt toegekend in de EMG-verklaring. Het niet realiseren van die ontsluiting en koppeling aan het bestaande HGN-netwerk dat baseert op warmte van de BES, de waarschijnlijkheid dat dit de komende drie jaren ook niet zal gebeuren en de beperkende capaciteit die de BES heeft behoren consequenties te hebben voor de nieuw aangevraagde EMG-verklaring van HGN.

Ennatuurlijk heeft er belang bij dat HGN een EMG-verklaring krijgt met een hoge EOR en zal in haar aanvraag ongetwijfeld proberen een zo mooi mogelijk beeld te schetsen. In dit document wordt geprobeerd om de praktijk in beeld te brengen waardoor zowel BCRG als het gemeentebestuur die bij hun overwegingen kunnen betrekken.

Ontwikkeling van HGN zonder dat er extra bronnen worden ontsloten heeft, vanwege het nu al onvoldoende capaciteit hebben van de BES in perioden dat de warmtevraag het hoogst is, tot gevolg dat dit puur commerciële projecten zijn die niet-duurzaam zijn en waarschijnlijk zelfs nadelig uitpakken voor de duurzaamheid.

Gezien de constateringen in dit onderzoek ligt het bekijken van alternatieven om Limbrichterveld-Noord te verduurzamen om meerdere redenen zeer voor de hand.

Op HGN aansluiten of niet?

De gemeente vraagt bewoners van Limbrichterveld-Nrd voor 21 mei te beslissen of zij op HGN willen aansluiten of niet. Daartoe biedt zij veel subsidie aan waarbij deze deels nog steeds onzeker is of u die ook echt krijgt.Er is geen verplichting om op HGN over te stappen en bij te weinig deelname gaat de aanleg niet door.

Indien mensen meer info willen kan men contact opnemen met Henk van Hoof via 06-49926264 . Henk is geen lid van SPA maar van CLVN.

HGN is een bedrijf waarin de gemeente 35% aandelen heeft maar 50% van de investeringen betaalt. Onlangs heeft het onderzoeksbureau Berenschot berekend dat de economische waarde van HGN slechts € 78.000 is ondanks dat de gemeente reeds € 8,7 miljoen erin geïnvesteerd heeft. De gemeente vraagt u in wezen te investeren en vertrouwen te hebben in een bedrijf wat heel weinig waard is.

Dat het nodig is dat wij als samenleving de opwarming van de aarde tegengaan staat voor SPA vast. Veel bewoners van Limbrichterveld-Noord willen dat gelukkig ook. Maar HGN is het verkeerde middel. HGN is niet duurzaam, erg duur en kost u veel geld. Er kan worden berekend dat de jaarlijkse kosten bij verwarming met HGN voor u hoger zijn dan bij gas. 

Zelfs de directeur van HGN-Ontwikkel BV schrijft ‘Ennatuurlijk gelooft zelf niet in de gebied brede aanpak waarbij het mogelijk is om binnen de businesscase hele woonwijken van het gas te ontkoppelen.’ en dat het de gemeente, en dus ook u, minstens € 3,5 miljoen subsidie kost voor het aansluiten van elke volgende 1000 woningen. Alleen met heel veel belastinggeld is het mogelijk om het netwerk aan te leggen. Dat geld kan veel beter geïnvesteerd worden in echt duurzame oplossingen die u nog geld opleveren ook.

Nu al wordt 35% van de warmte die HGN levert niet duurzaam opgewekt door bijstoken met gas ! Ter vergelijk: in 2018 had warmtenet Rotterdam met ruim 50000 aansluitingen 37% transportverlies en stookte 2% bij met gas. De oorzaak is dat de BES onvoldoende warmte kan leveren wanneer dat nodig is. Wanneer het koud is zal daardoor elke extra via HGN te verwarmen woning gewoon met gas worden verwarmd !! Daarbij zal het 26% warmteverlies door transport dat HGN nu al heeft snel toenemen indien er meer grondgebonden woningen worden aangesloten.

NB het dichtbij de BES gelegen warmtenet Hoogveld met circa 1000 aansluitingen heeft 35% verlies. Bovendien heeft de gasketel waarmee HGN en Hoogveld worden bijgestookt een veel lager rendement dan uw HR++ CV-ketel.

Indien het vrij warm is levert de BES voldoende warmte voor warm tapwater en de woning warm te houden. In de zomer hebben we echter behoefte aan koeling en niet aan warmte, dat lost HGN niet op. Warm tapwater kan duurzamer worden opgewekt en veel warmtepompen kunnen ook koelen.

Alle warmte die verloren gaat bij de productie door de BES of verbranding van gas door HGN en bij het transport van de BES via HGN naar de woningen en bedrijven zorgt direct voor opwarming van de aarde.

Verbranden van houtige biomassa wordt niet langer als ‘duurzaam’ beschouwd en nationaal beleid is om dit af te bouwen. Ook de BES is echt niet 100% duurzaam. De hoeveelheid gft en snoeihout uit deze regio is veel te weinig en de herkomst van groen-certificaten van biomassa is twijfelachtig, dat hebben TV-rapportages wel duidelijk gemaakt.. Het kappen van bomen elders kan niet de oplossing zijn want het verbranden van een boom gaat snel maar het groeien van een nieuwe boom duurt vele jaren. Zoals de rapportage waarin Monique Aarts, directeur BES, uitlegt wat er in de biomassa zit en waar die vandaan komt, duidelijk maakt zit er ook veel 'rotzooi' in de toevoer aan de oven. Die wordt natuurlijk wel verwarmd en dat levert uiteindelijk ook verlies van warmte op, warmte die aan het milieu wordt afgegeven. Bovendien komt er bij verbranden van gas geen ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) vrij terwijl er (veel) minder stikstofoxiden (NOx) vrijkomt. Ondanks dat veel van deze uitstoot wordt afgevangen zijn er jaarlijks honderden klachten over uitstoot van biomassacentrales in Nederland, hetgeen natuurlijk geen toeval is.

Haskoning-Emissies-houtige-biomassa-vs-gas-26-geb-2020

Dat de BES in 2008 werd opgericht en een ORC (Organic Rankine Cycle) gebruikt om zoveel mogelijk warmte te kunnen gebruiken was in die tijd een prima zaak.
Maar de inzichten zijn veranderd en daar moeten we rekening mee houden.
De toekomst voor biomassa ligt in hoogwaardiger gebruik dan verbranding bijvoorbeeld als grondstof voor de chemische industrie.

De proeftuin adverteert met ‘gasvrij maken van de wijk’ maar vertelt er niet bij dat uw woningen nagenoeg volledig met gas zullen worden gestookt via HGN wanneer het koud is omdat de BES simpelweg nu al onvoldoende warmte kan leveren wanneer u deze nodig heeft.

Ontwikkelingen op het gebied van warmteopslag, warmtepompen, PVT, zonnepanelen (op daken en op gevels) en waterstof (verwachting: pas rond 2030 voor woningen beschikbaar) gaan heel snel en zijn nu al deels marktrijp. Deze veel duurzamere alternatieven bieden u op termijn lagere kosten voor energie, bij HGN is dat niet het geval.

Bovendien schrijft Berenschot in haar rapport ‘Op basis van het actuele businessplan en de kasstroomverwachting van de directie van HGN B.V. is het niet reëel te verwachten dat HGN B.V. in staat is aanvullende reserves op te bouwen.’ en ‘Na 2045 zijn de leidingen afgeschreven, zijn inkomsten onzeker en moeten er waarschijnlijk herinvesteringen worden gedaan.’ en ‘Aan de andere kant is het, gegeven de onzekere toekomst, niet ondenkbaar dat het warmtenet na 2045 moet worden ontmanteld.’

Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) berekende dat in Nederland bij de proeftuinen elke aansluiting op een warmtenet gemiddeld bijna € 40000 kost, net zoveel als het nu kost om een woning all-electric te maken. Daarbij zijn alle kosten meegenomen, zowel voor de bewoner als voor de overheid als voor het warmtebedrijf. Kosten worden vaak onderschat. Het is een veeg teken dat het EIB uit de eerste tranche 13 en uit de tweede tranche 7 warmtenetten meenam in haar onderzoek maar niet HGN terwijl ook bij die andere netten vrijwel geen woningen werden aangesloten.

Voor huishoudens levert een aansluiting op een warmtenet geen financiële baten op. Er is voor huishoudens dan ook geen mogelijkheid om de BAK terug te verdienen, waarmee woonlastenneutraliteit bij warmtenetten moeilijk haalbaar lijkt.’ aldus de EIB over investeringen. De gemeente gaat er nu vanuit dat de subsidies de hele BAK dekt. Als samenleving betalen we dit natuurlijk wel en voor aansluiting van nog meer woningen wordt dit heel duur.

Men constateert dat een hybride-oplossing 40 tot 70% gas bespaart en dat vervanging van de CV-ketel door een hybride systeem (combinatie cv-ketel en warmtepomp, inclusief installatie) circa € 6000 kost, hetgeen € 4500 meer is dan een CV-ketel. Men ontvangt daarop nu echter € 1500 subsidie. Het EIB schrijft ‘Dit alternatief heeft als voordeel dat huishoudens een oplossing kiezen die past bij hun situatie en woning. Daarnaast kunnen de maatregelen worden getroffen op momenten die aansluiten bij de behoeften van de bewoners, waardoor zij zich niet gedwongen voelen tot een bepaalde techniek of oplossing. Een ander voordeel is dat de hoge proces- en organisatiekosten van de wijkaanpak kunnen worden vermeden.

Het EIB concludeert ‘Het beeld dat warmtenetten per definitie goedkoper zijn dan andere alternatieven voor aardgas in stedelijke gebieden verdient derhalve herziening.’

Volgens SPA is het gewoon onverstandig om nu op HGN aan te sluiten, niet alleen sluit u aan op niet-duurzame achterhaalde techniek en profiteert u niet van ontwikkelingen die gaande zijn maar u bent gebonden aan één leverancier en kunt eigenlijk niet meer terug.

Het doel is om 49% in 2030 te besparen en pas in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn: het hoeft niet nuIsolatie van woningen is op dit moment wat qua kosten en qua duurzaamheid effectief is, andere maatregelen moeten per woning bekeken worden.

Al in 2009 waren er in Nederland 13 grote (elk meer dan 5000 aansluitingen) warmtenetten met totaal 227000 aansluitingen en circa 6900 kleine warmtenetten (waaronder Hoogveld) met totaal 336000 aansluitingen.

Besef dat HGN gewoon een bedrijf is dat warmte levert middels een klein warmtenet, niets meer en niets minder. Dit bedrijf probeert u, gesteund door de gemeente, over te halen om uw woning via hun te laten verwarmen.

SPA roept de bewoners van Limbrichterveld-Noord op om goed na te denken of zij HGN echt als een duurzame oplossing zien om opwarming van de aarde tegen te gaan en daarbij ook geen dief van eigen beurs worden.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Dossier warmtenetten en HGN Platform 046

Nederland heeft meer dan 200 biomassacentrales. In de gemeente Sittard-Geleen staat de biomassacentrale BES (Biomassa Energiecentrale Sittard) die energie levert aan twee ondergrondse warmtenetten, ook wel stadsverwarmingen genoemd: Hoogveld en Het Groene Net (HGN).

Klik op afbeelding voor volledige dossier.Overstappen op HGN kost mensen veel geld

Jaarlijks passen de energieleveranciers hun prijzen voor stroom en gas aan. De ACM berekent vervolgens de maximumtarieven die voor de levering van warmte gelden waarna warmteleveranciers (waaronder Ennatuurlijk en dus ook HGN) hun tarieven voor het komende jaar bepalen, zo ook voor 2021. SPA heeft op 21 december 2021 de tarieven voor gas via meerdere energievergelijkingssites opgevraagd en vergeleken met de warmtetarieven die HGN hanteert voor 2021.

Kostenvergelijking van verwarmen met gas versus verwarmen met HGN - januari 2021 HGN

De conclusie is duidelijk: overstappen op HGN kost de mensen veel geld, zowel qua investering als jaarlijks. Bewoners kunnen hun investeringen nooit terugverdienen.

Hybride warmtepompen brengen aanzienlijke besparingen tegen geringe investeringen 

Zie EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken 

Hybride warmtepompen lijken naast het aardgasvrij maken van woningen een interessante route voor het terugdringen van het aardgasverbruik en CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Hoewel woningen door middel van hybride warmtepompen niet volledig aardgasvrij worden gemaakt, kan het aardgasverbruik aanzienlijk worden teruggedrongen en liggen de investeringskosten per woning aanzienlijk lager dan voor de technieken die worden gebruikt voor het volledig aardgasvrij maken van de woningen. Zoals eerder gemeld vormen hybride warmtepompen een gunstige route op de korte termijn, maar hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de opgave naar de toekomst wordt verschoven. (pagina 45)

Hybride maatregelen zijn weinig ingrijpend en kunnen goed worden genomen op een natuurlijk vervangingsmoment. Woningeigenaren kunnen, wanneer de CV-ketel moet worden vervangen, kiezen voor een hybride opstelling: een combinatie van een CV-ketel en warmtepomp. Vanwege het weinig ingrijpende karakter van de maatregel kan deze gemakkelijk individueel worden genomen en lijkt inpassing in een collectieve aanpak hier niet in de rede te liggen, aangezien
vervangingsmomenten dan minder goed kunnen worden benut. Bovendien is de mate van organisatie die samenhangt met collectieve oplossingen dan niet nodig, waardoor kosten die samenhangen met organisatie en participatieprocessen kunnen worden vermeden. (pagina 42)

De kosten voor een hybride warmtepomp verschilt per type en het vermogen, maar ligt gemiddeld op € 6.000 (combinatie cv-ketel en warmtepomp, inclusief installatie). Wanneer de investering wordt gedaan op een natuurlijk vervangingsmoment bedragen de meerkosten van de hybride opstelling € 4.500 ten opzichte van een traditionele HR-ketel. Woningeigenaren kunnen gemiddeld € 1.500 subsidie ontvangen vanuit de ISDE-regeling. De netto meerkosten van een hybride warmtepomp voor woningeigenaren komt daarmee uit op € 3.000. Tegenover deze investering staan baten uit energiebesparing. (pagina 42/43)

In Pekela, waar hybride maatregelen zijn genomen in combinatie met zeer lichte isolatie, wijzen de voorlopige verbruiksgegevens op een besparing van gemiddeld 50% op aardgas per woning. Ook in De Wolden wordt op basis van vooronderzoek uitgegaan van ongeveer 50% besparing op het aardgasverbruik. (pagina 42)

SPA concludeert dat aanzienlijke CO2-uitstoot kan worden vermeden door gebruik van hybride-warmtepompen waarbij de investeringen beperkt zijn en de bewoners deze kunnen terugverdienen. Bij overgang naar HGN kunnen de investeringen niet door de bewoners worden terugverdiend en betalen zij jaarlijks meer dan bij aansluiting op gas.

 

 

Verwarmen op gas veel goedkoper dan verwarmen via HGN

Bijgevoegde tabel maakt snel duidelijk dat HGN nog altijd veel duurder is dan gas in de range waar het voor particulieren om gaat: tussen 750 en 2500 m3 gas.

Het EIB (Economische Instituut voor de Bouw) schrijft 'Om aan te sluiten op een warmtenet betalen woningeigenaren een bijdrage voor de aansluitkosten (BAK). Daarnaast zijn in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig zoals het aanpassen van de kookvoorziening. Bij een warmtetarief gelijk aan het aardgastarief blijven de energielasten gelijk, waarmee de investeringen geen baten kennen voor de woningeigenaar. Omdat er ook geen directe voordelen lijken te zijn op andere gebieden zoals het wooncomfort, is het draagvlak voor aansluiting op het warmtenet beperkt .'

Dat is in lijn met wat SPA aangeeft: aansluiten op HGN kost de bewoners geld en levert geen voordelen op.

EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken

Berenschot rapport over HGN

Op 28 januari 2021 werd het rapport van Berenschot over het 213a-onderzoek van HGN door het college aan de raad verstrekt. Dit rapport legt bloot hoe de achtereenvolgende colleges vanaf 2009 de raad voortdurend niet, onvolledig en onjuist informeerden over HGN. Zo werd o.a. niet gemeld dat er liquiditeitsproblemen waren met HGN, dat Ennatuurlijk had aangeboden om voor 95% aandeelhouder van HGN te worden (op  een moment dat de gemeente financieel zeer zwaar had en waardoor de risico's voor de gemeente flink kleiner zouden worden) etc.

Berenschot onderzoek naar HGN - 28 jan 2021
Collegebrief inzake het onderzoek van Berenschot naar HGN
Zienswijze Directieteam (DT) inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Persbericht college inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Collegevoorstel inzake Berenschot onderzoek HGN

SPA is van mening dat dit rapport politieke consequenties behoort te hebben voor het college. Tevens is SPA van mening dat het uiterst discutabel is om door te gaan met HGN en dat alternatieven serieus moeten worden bekeken.

Al zo'n tien jaar lang is er nauwelijks gekeken naar ontwikkelingen en alternatieven om te verduurzamen die daaruit ontstaan zijn. Alles was gericht op HGN, het leek wel hobbyen uitmondend in belangenverstrengeling en lobbyen daarbij alternatieven geen kans gevend. Niet voor niets bungelt Sittard-Geleen al jarenlang onderaan de nationale ranglijsten qua duurzaamheid. Dat moet afgelopen zijn ! Het Berenschotrapport maakt glashard duidelijk dat degenen die aan het roer stonden gefaald hebben over de gehele linie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is nieuw elan nodig.

Wynia's week - Rapport! Zo strandt het klimaatbeleid in Sittard-Geleen - 6 februari 2021
Commentaar Jiack Renet n.a.v. artikel in Wynia's week - 6 februari 2021
HGN - Bestuurlijk en financieel een ramp - 9 februari 2021

Schriftelijke vragen SPA over HGN

De technische vragen die SPA op 6 februari 2021 stelt hebben als doel om duidelijk te krijgen hoe duurzaam de warmtelevering van HGN werkelijk is. Daartoe moet in ieder geval bepaald worden hoeveel bijstook er daadwerkelijk nodig is om de woningen te verwarmen. Dat wordt bepaald door de mate waarin de BES op gas moet stoken en hoeveel HGN moet bijstoken. De warmteverliezen die optreden tijdens het transport van warm water vanaf de productie tot aan de woningen is daarbij eveneens een belangrijke factor.

Technische vragen SPA - T2101 - Duurzaamheid HGN - 6 februari 2021
Antwoord op technische vragen T2101
Bespreking antwoorden vragen T2101
Vraag 1
Het college geeft geen antwoord op de vraag of men ketenverantwoordelijkheid voor duurzame warmtelevering erkent.
Vraag 2 Het college geeft enerzijds (de juiste) waarden die de ACM hanteert voor rendement van verwarming en tapwater, maar stelt dan dat het door de ACM gehanteerde rendement een schatting is en suggereert daarmee dat de berekening dubieus of niet juist zou zijn.
Vraag 3 Het college erkent gasgebruik door HGN maar refereert aan backupsystemen die er niet zijn.
Vraag 4 Berekening is juist.
Vraag 5 Het college stelt dat de provincie en niet het college het ketelrendement bekend zou moeten maken.
Vraag 6 en 7 BES heeft kennelijk toch geen gasaansluiting. Dan blijft de vraag hoe men het gemis van 4000 ton grondstof (snoeisel) goedmaakt: waar haalt men het restant aan biomassa vandaan om altijd op vollast te kunnen draaien?
Vraag 8 De door de gemeente geleverde biomassa neemt sinds 2014 jaarlijks af.
Een helder overzicht van de aanlevering op weekbasis ontbreekt. De gemeente geeft aan dat er in week 44 het meest en in week 52 het minst geleverd wordt. Dat is conform verwachting dat er in de winter lage aanvoer zal zijn, juist dan zal de warmtevraag het hoogst zijn en zal HGN het meest moeten bijstoken.
Er wordt geen bedrag genoemd wat de gemeente betaalt aan BES om de biomassa te leveren.
Vraag 9 Er zijn enkele niet geverifieerde geurklachten. Het is dus niet onmogelijk dat mensen een wietlucht rijken. De gevraagde info omtrent de hoeveelheid uitstoot werd niet verstrekt.
Vraag 10 BES levert 71600 GJ aan HGN; HGN verbruikt 132000 GJ. Dat beketent dat HGN 50400 GJ aan gas verbruikt.
Warmtenet Hoogveld (+Vixia) verbruikt 60000 GJ

art 44 vragen SPA - V2102 - Berenschotrapport inzake HGN - 14 februari 2021
Antwoord op artikel 44 vragen V2102
Bespreking antwoorden vragen V2102

Vraag 1 SPA concludeert dat de gemeente en Ennatuurlijk elk nog steeds 50% bijdragen aan investeringen ondanks dat de gemeente nu slechts 35% van de aandelen heeft. Bevestiging hiervan zal worden gevraagd.
Vraag 2 Het college geeft aan niet naar andere warmtenetten gekeken te hebben of het preferabel en gebruikelijk is om de economische dan wel de maatschappelijke waarde in de balans op te nemen. Inmiddels is helder dat bij andere warmtenetten (vrijwel steeds?) de economische waarde in de balans staat.
Vraag 3 Koppeling met restwarmte van bedrijven gebeurt al lang op meerdere plaatsen en is dus niks bijzonders.
Vraag 4 Leren uit het verleden (de NEOM-studie) gebeurde niet.
Vraag 5 Het college vindt nog steeds dat de businesscase van HGN de meest doelmatige mogelijkheid is om te verduurzamen (zonder dit te beargumenteren a.d.h.v. vergelijk met alternatieven).
Vraag 6 Het college schrijft 'Met Berenschot concluderen wij dat er een waardevol project is gerealiseerd'. Dit is complete onzin: Berenschot heeft niet geconcludeerd dat er een waardevol project is gerealiseerd. Integendeel: de economische waarde van het project is minimaal en geen enkel doel werd gehaald.
Het college is van mening dat HGN een bedrijf is dat voldoende zekerheid biedt.
Vraag 7 Het college beoordeelt het Berenschot niet als vernietigend.
Vraag 8 Het college geeft aan dat zij vindt dat de problemen bij HGN niet aan het gemeentebestuur gemeld hoefden te worden.
Vraag 9 Men geeft aan dat men de raad niet hoefde te informeren.
Vraag 10 Wederom geeft het college aan te denken dat Berenschot concludeert dat HGN een waardevol project is. Dat heeft Berenschot echter niet geconcludeerd.
Vraag 11 ZOWonen heeft € 165000 voor energie betaald. De gemeente heeft een veelvoud betaald om warmte en koude te kunnen leveren. Dat boekte men weg op 'voorloopkosten'. Hoe hoog die voorloopkosten zijn wordt niet vermeld.

art 43 vragen SPA - V2013 - Het gebruik van houtige biomassa in Sittard-Geleen
Antwoord college - art 43 vragen SPA - V2013 - Het gebruik van houtige biomassa in Sittard-Geleen
art 43 vragen PVV - Debacle dreigt voor HGN
Antwoord college - art 43 vragen PVV - Debacle dreigt voor HGN

Al in 1980 werd onderzocht of de restwarmte van DSM gebruikt kon worden voor het grootschalig verwarmen van woningen. In 1982 concludeerde men: NIET RENDABEL. Enkele panden (waaronder woonhuizen) in het Mauritspark zijn vanaf 1952 ruim 40 jaar van restwarmte voorzien door de Staatsmijnen / DSM.

Gebruik van restwarmte Staatsmijnen / DSM in het verleden

DDL 03 jan 2020 - Straks duizenden huizen verwarmd met restwarmte van Chemelot
DDL 15 april 2020 - Sittard-Geleen laat financiën Het Groene Net onderzoeken, na lijk uit de kast
DDL 08 december 2020 - Debacle dreigt voor Het Groene Net vanwege grote risico's
DDL 28 jan 2021 - Onderzoek Berenschot, HGN belangrijk ondanks pioniersfouten

Goed nieuws : niet langer boete om van het gas af te komen

SER advies over biomassa als brandstof: stoppen!!!
SER - 8 juli 2020 - Advies biomassa in balans (artikel)
SER - 8 juli 2020 - Biomassa in balans (rapport)

2 juli 2020 - Antwoord op technische vragen
NOS - 20 juni 2020 - SER : subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk afbouwen
Nieuwsuur - 12 mei 2020 - Nieuwbouw aansluiten op heet warmtenet is zeer overstandig
DDL 28 februari 2020 - Opinie over HGN

Wynia 28 12 2019 - De Groene Nep
NOS - Warmtenet, hoe werkt het? Niet duurzaam wel duur - 17 januari 2019

Kassa - Warmtenet duurder dan gasaansluiting - Essent wil geen warmtenetten meer - 11 september 2017

De gasprijzen van Eneco, Essent en Nuon per 23 juni 2019 zijn gemiddeld 5,4 cent lager dan de prijzen die de ACM in haar berekeningen hanteert. Bovendien is er per 5 april 2019 een wijziging van de Warmteregeling doorgevoerd die tot gevolg heeft dat het rendement van de CV-ketel waarmee de ACM rekent met bijna 10% verhoogd is van 0,8079 naar 0,8701. Het gevolg hiervan is dat er nu minder warmteverlies wordt berekend en dat HGN daarom meer warmte moet rekenen. Dat heeft een verhoging van de berekende kosten voor HGN tot gevolg waardoor het verschil tussen gas en HGN toeneemt en de potentiële klant minder vaak voor onaangename verrassingen komt te staan. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs voor warmte wanneer het NMDA-principe als uitgangspunt wordt genomen: de prijs voor warmte moet fors dalen tot € 21,18 / GJ , bijna € 5,50 lager dan wat HGN nu hanteert. Burgers kunnen kiezen van welke gasleverancier zij afnemen maar wanneer men aangesloten is op HGN is men voor minstens tien tot vijftien jaar gebonden aan HGN.

Onderstaande tabel toont hoe groot het verschil voor een calculerende burger met een gemiddeld gasverbruik, zijnde 1500 m3 per jaar, momenteel is wanneer deze naar HGN overstapt. De eenmalige kosten zijn hier niet in meegenomen. In de tabel is de, voor zo ver bekend, goedkoopste leverancier meegenomen. Het verschil tussen deze leverancier en de 'grote drie' is behoorlijk. Er zijn overigens meerdere leveranciers die bijna even lage prijzen hanteren, vaak middels een welkomspremie.Bovenstaande overzichten zijn aangepast naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst op 5 juli 2019 in Buurtcentrum Limbrichterveld.

Tijdens de op 19 juli 2019 door SPA georganiseerde bijeenkomst in buurtcentrum Limbrichterveld toonde SPA een kostenvergelijk tussen HGN, de laagste gasaanbieder en Essent (aanbieding van stroom+gas; exclusief welkomspremie).

Zelfs indien de (veel te hoge) kosten die HGN rekent voor een CV-ketel wordt meegenomen blijft HGN de duurste. Indien marktconforme tarieven worden meegenomen dan is de goedkoopste aanbieder (1774 euro bij 2100 m3) 464 euro goedkoper dan HGN (2238 euro). Bij gemiddeld verbruik (1500 m3) is HGN (1749 euro) 376 euro duurder dan de laagste aanbieder (1373 euro) en 236 euro duurder dan Essent.

HGN als alternatief voor gasvrij

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft SPA er op gewezen dat er meerdere mogelijkheden zijn om naar een gasvrije wijk toe te werken en dat mensen daarbij hun eigen weg moeten kunnen kiezen. De wethouder gaf aan dat zij echter alleen subsidie verleent aan mensen die aansluiten op HGN of (meteen) voor een warmtepomp kiezen. Die laatste keuze wordt zeer onaantrekkelijk gemaakt door veel te hoge prijzen voor te spiegelen en door een oneigenlijk vergelijk met HGN te maken door een andere mate van isolatie van de woning aan te houden bij HGN. Op HGN aangesloten woningen benodigen daardoor structureel veel meer energie. In de raadsronde had de wethouder gezegd dat de aansluitkosten voor de bewoners tussen 2000 en 2500 euro zouden zijn, nu moest zij toegeven dat de bewoners zo'n 3500 kwijt zijn. Volgens SPA zijn de kosten nog veel hoger.

Op vragen van SPA hoe en wanneer de bewoners dit terugverdienen kon zij geen inhoudelijk antwoord geven. SPA heeft TEGEN het voorstel gestemd omdat bewoners een enorm risico lopen financieel de dupe te worden, HGN hun helemaal geen voordeel brengt en het de wethouder puur gaat om te scoren (zoals zij zelf zei) en niet om het gasvrij maken van de wijk. SPA vindt het een schande dat een wethouder op deze wijze mensen uitsluit, mensen tot grote uitgaven probeert over te halen waaraan deze geen voordelen hebben. Dat alles onder het mom van duurzaamheid maar in werkelijkheid handelend om klanten te winnen voor een commercieel bedrijf en om een prestigeproject er doorheen te drukken. We hebben hier niet te maken met een wethouder van duurzaamheid maar met een wethouder van duurheid.

Bijdrage van SPA - HGN - 3 juli 2019


Motie SPA - Vrije-keuze-bewoners
Motie SPA - Ondoelmatige subsidie


Raadsvoorstel - HGN - Votering middelen proeftuin Limbrichterveld - Raad 3 juli 2019

HGN - Uitvoeringsplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord - Raad 3 juli 2019

Antwoorden gemeente op vragen CVLN - 5 november 2020
SPA - Rectificatie gevraagd van antwoord op vragen CVLN - 2 december 2019
Data Proeftuin Limbrichterveld Noord
Projectplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld - 29 juni 2018
Transitiescan Dubbel Duurzaam
Expert oordeel over het rapport van de Transitiescan Dubbel Duurzaam - 1 juli 2019

Presentatie gezamenlijke raden WM
Warmteplannen (fragment) - Raad 1 feb 2018

Regionale warmtevisie Stein, Beek, Sittard-Geleen - 2017
DBV - Warmteplan Sittard 2017 tot 2027
DBV - Warmteplan Geleen 2017 tot 2027

Voortbestaan van Het Groene Net (HGN) 20-6-2019

Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel. Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar. Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico's bij HGN. Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral 'moeten wij aansluiten op HGN ja of nee ??? De gemeente wil in het kader van 'Proeftuin gasvrij Limbrichterveld' dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen. SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden. SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden. Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt. SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer. HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de 'Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld' ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen. Maar dat is echt iets anders dan 'aansluiten op HGN'.

De pagina over Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc. Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen. SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 
en de presentatie 
SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 
bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.

Toekomst en energietransitie

Het EIB ( Economische Instituut voor de Bouw) concludeert dat hybride oplossingen relatief weinig investeringen vergen en dat draagvlak hiervoor makkelijker te realiseren is dan voor warmtenetten of all-electric oplossingen. Men schrijft:
'Om aan te sluiten op een warmtenet betalen woningeigenaren een bijdrage voor de aansluitkosten (BAK). Daarnaast zijn in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig zoals het aanpassen van de kookvoorziening. Bij een warmtetarief gelijk aan het aardgastarief blijven de energielasten gelijk, waarmee de investeringen geen baten kennen voor de woningeigenaar. Omdat er ook geen directe voordelen lijken te zijn op andere gebieden zoals het wooncomfort, is het draagvlak voor aansluiting op het warmtenet beperkt .'

EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken

CE Delft - Het net van de  Toekomst - 2017
PBL - Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie - 2017
TNO - Aardgasvrij Nederland, lekker warm zonder aardgas - 2018

EDGR - De komende 50 jaar gas in Nederland - 2015
PBL - Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland - 2017

Exorys - Van CV naar duurzame warmte - 2018

TKI Nieuw Gas - Routekaart waterstof - 2018

Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer - 7 december 2018

Biomassa wordt vaak gezien als duurzaam en klimaatneutraal, planten nemen immers CO2 op. In werkelijkheid leidt de productie van biomassa vaak tot milieu- en sociale risico's als ontbossing, verlies van diversiteit, landroof en concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking. Er zijn biomassastromen waar deze nadelen minder aan kleven, maar die hoeveelheid is zeer beperkt.

Gemeynt & MSG Strategies - Biomassa in perspectief - april 2020

Hoe werkt de BES?

Is er wel voldoende lokale biomassa beschikbaar voor de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) om het geplande aflevergebied van warmte te voorzien?

Natuur en Milieu - Biomassavisie - december 2018

CBS - Emissie intensiteit Nederlandse industrie - december 2018
CE Delft - MKEA zonPV en wind op land - 2016
TNO - Versneld naar een duurzame energievoorziening - september 2016

CE Delft - Gastransitie en warmtenetten - april 2016
CE Delft - Gas als zonnebrandstof - 2015
NEA - Voortgang emissiehandel 2018
ING - Focus on dutch climate challenge - mei 2018

Voldoet de BES hieraan ??

In Nederland is de vraag naar specifiek Nederlandse GvO’s zeer sterk gestegen waardoor Nederlandse GvO’s de laatste jaren beduidend duurder zijn geworden dan GvO’s uit het buitenland. Een hoge GvO prijs betekent extra inkomsten voor de uitbater van een duurzame productieeenheid wat het aantrekkelijker maakt om in dergelijke productie-eenheden te investeren. Ter illustratie; een GvO-prijs van 10 Euro per GvO betekent dat bij een marktprijs voor elektriciteit van 4 cent per kWh de uitbater van de productieeenheid 25% meer per kWh kan verdienen. Nederlandse GvO’s spelen dus een toenemende rol in de totstandkoming van nieuwe (‘additionele’) duurzame energieprojecten. Dit is in veel mindere mate het geval bij GvO’s uit het buitenland, vandaar dat deze iets minder goed worden beoordeeld. Houtige biomassa is een belangrijke grondstof voor de ‘biobased economy’.

Kostenvergelijk HR-ketel vs All-electric warmtepomp vs hybride warmtepomp plus HR-ketel - 25 juni 2019

 

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©