DOSSIERS     
DOSSIERS     
Het Klaverblad Einighausen

SPA en MFA 't Klaverblad

Cultuur, in de breedste zin van het woord, is een belangrijk bindmiddel. SPA zet zich in om cultuur door te geven aan volgende generaties en dat iedereen, met een zwakke of een goede gezondheid, van jong tot oud, rijk of arm, kan meedoen. De verschillende schutterijen, carnavals-, muziek-, dans- en historische verenigingen en ook het jaarlijkse evenement Oude Ambachten, het zijn pijlers die we koesteren. Maar de saamhorigheid van de inwoners en de accommodaties die zij nodig hebben vormen de basis. SPA beseft dat hierin investeren van groot belang is voor ons allemaal.

Voor het college en de coalitie (GOB, CDA, Stadspartij) vormen op een kaart ingetekende cirkels echter de basis van het accommodatiebeleid. Twaalf minuten lopen (vogelvlucht) is voor hun de norm. Let wel: men gaat uit van fitte volwassenen. Dat beleid voorziet dat er alleen in Limbricht een gemeenschapshuis zal zijn en dat de andere met veel minder subsidie worden omgevormd tot ’ontmoetingsruimten.’ Het gevolg zal zijn dat de in ’ontmoetingsruimten’ gevestigde verenigingen een financieel probleem krijgen en leden verliezen. SPA is TEGEN dit pure bezuinigingsbeleid dat de saamhorigheid in de kernen zal aantasten en daarmee de dorpen hun specifieke karakter zal ontnemen.

In 2021 wilde het college de in ’t Klaverblad gevestigde verenigingen opzadelen met een flinke achteruitgang in faciliteiten en zo overhalen om naar Limbricht te verkassen. Daarbij maakte wethouder Geilen gebruik van de, in de ogen van SPA tijdelijke, extra ruimtevraag van De Leeuwerik.
Op initiatief van SPA kwam er een overleg van de wethouder en de raadsbegeleidingsgroep 'Duurzame accommodaties' met de verenigingen. Daarin zei de wethouder ’indien jullie niet meewerken kan ik het ook dwingend opleggen’. Na afloop van de bespreking was het stichtingsbestuur van ‘t Klaverblad zeer teleurgesteld. SPA zag nog mogelijkheden en die werden samen met het stichtingsbestuur van MFA 't Klaverblad opgepakt.

Er werd een handtekeningenactie gestart en de fanfare Concordia trok naar het gemeentehuis toen de raadsvergadering waarin besloten werd gehouden werd. Die acties zorgden ervoor dat de raad het college terugfloot en toch besloten werd om een eerder plan waarbij de verenigingen weinig nadelen van de uitbreiding van de school hebben werd aangenomen. Zonder de inzet van SPA was dit niet gebeurd.

Een motie van SPA om ‘t Klaverblad als gemeenschapshuis te behouden werd alleen door SPA en Fractie Klein gesteund (VVD onthield zich van stemming i.v.m. belangenverstrengeling). M.a.w. de andere partijen (en hun raadsleden !) houden nog steeds vast aan het accommodatiebeleid. De dreiging is nog niet weg!
Die dreiging kan alleen verminderen door SPA sterker te maken.

Onderzoek SPA t.a.v. huisvesting van verenigingen in Het Klaverblad. 

Basisschool De Leeuwerik wilde in 2021 extra leslokalen omdat zij structureel een toeloop van leerlingen verwachten.
De in MFA 't Klaverblad gevestigde verenigingen en het schoolbestuur bereikten overeenstemming maar de verantwoordelijke wethouder wilde een andere, iets goedkopere, variant doordrukken. Deze variant heeft echter grote nadelen voor de verenigingen en was daarom voor hun niet acceptabel. 

Gezien de krimp en sterk dalende aantallen jonge kinderen had SPA twijfels omtrent het structureel zijn van de groei van het leerlingenaantal van De Leeuwerik. Bovendien vond SPA dat de belangen van de verenigingen wel erg gemakkelijk aan de kant geschoven werden.
SPA verrichtte daarom in juni 2021 een onderzoek naar MFA 't Klaverblad waarbij de historie en de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de gehele gemeente werden bekeken.

Onderzoek SPA naar MFA 't Klaverblad

Raad 14 juli 2021.


Amendement SPA t.a.v. het Klaverblad en basisschool de Leeuwerik.

Amendement SPA - Gemeenschapshuis 't Klaverblad en basisschool De Leeuwerik - 13 juli 2021

Inbreng SPA t.a.v. het Klaverblad tijdens ronde 8 juli 2021.

Klaverblad en uitbreiding basisschool de Leeuwerik.

Klaverblad en uitbreiding De Leeuwerik

Inspreektest namens het Klaverblad.

Inspreektekst namens Klaverblad

Petitie Klaverblad 8 juli 2021.

Petitie Klaverblad 8 juli 2021

Uitreiking SPA's Cake van de Week aan stichting het Klaverblad.

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©