ANBI SPA
 • Statutaire naam : Ouderen Politiek Actief Sittard-Geleen ( OPA ), bij de inwoners bekend als Samen Politiek Actief  ( SPA )
 • RSIN : 854401003

   

 • Contactgegevens :
  info@spa-sg.nl
  Mauritspark 31, 6163 HN  GELEEN

  06 17660675

   

 • Doelstelling ANBI :
  1 De vereniging SPA is een lokale politieke partij die staat voor een  zorgzame, duurzame en economisch gezonde gemeente en die zich politiek en maatschappelijk zal inzetten voor alles wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door bij elke door het gemeentebestuur te nemen maatregel of besluit, de invloed daarvan op de inwoners in de gaten te houden, alsmede door het ontwikkelen van beleid en het doen voor voorstellen op alle politieke deelgebieden.

 • Hoofdlijnen beleidsplan :
  Uitgangspunt van beleid is voor SPA dat de gemeente weer financieel gezond moet worden zonder dat de leefbaarheid en de sociale cohesie er te zeer onder lijden. De opvattingen van SPA op de belangrijkste beleidsterreinen zijn kort verwoord in onze sfeerpunten

 • Bestuur :
  Voorzitter, vacature

  Mevr. Marendziak – Schetters, Cornelia Aaltje ( penningmeester )
  Dhr. Nijsten, Roel ( secretaris )
  Dhr. Renet, Jacobus Joannes ( politieke zaken )
  Dhr. Gulikers, Roeland Theodoor Marie Jozef ( webmaster )

   

 • Beleidsplan :
  Beleidsplan SPA 2019

   

 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Jaarverslag 2018

   

 • Financiële verantwoording:
  SPA Jaarrekening 2018
  Toelichting begroting

   

 • Statuten :
  Statuten SPA per 1 augustus 2019