SPA ANBI   
SPA ANBI   
Samen Politiek Actief ANBI
 • Statutaire naam : Ouderen Politiek Actief Sittard-Geleen ( OPA ), bij de inwoners bekend als Samen Politiek Actief  ( SPA )

   

 • RSIN : 854401003

   

 • Contactgegevens :
  info@spa-sg.nl
  Mauritspark 31, 6163 HN  GELEEN

  06 17660675

   

 • Doelstelling ANBI :
  1 De vereniging SPA is een lokale politieke partij die staat voor een zorgzame, duurzame en economisch gezonde gemeente en die zich politiek en maatschappelijk zal inzetten voor alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door bij elke door het gemeentebestuur te nemen maatregel of besluit, de invloed daarvan op de inwoners in de gaten te houden, alsmede door het ontwikkelen van beleid en het doen voor voorstellen op alle politieke deelgebieden.

 • Hoofdlijnen beleidsplan :
  Uitgangspunt van beleid is voor SPA dat de gemeente weer financieel gezond moet worden zonder dat de leefbaarheid en de sociale cohesie er te zeer onder lijden. De opvattingen van SPA op de belangrijkste beleidsterreinen zijn kort verwoord in onze sfeerpunten. 

 • Bestuur :
  Voorzitter, vacature

  Mevr. Marendziak – Schetters, Cornelia Aaltje ( penningmeester )
  Dhr. Nijsten, Roel ( secretaris )
  Dhr. Renet, Jacobus Joannes ( politieke zaken )
  Dhr. Gulikers, Roeland Theodoor Marie Jozef ( webmaster )

   

 • Beleidsplan :
  Beleidsplan SPA 2019

   

 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  SPA Jaarverslag 2018
  SPA Jaarverslag 2019
  ( vereist nog goekkeuring door jaarvergadering, uitgesteld vanwege Coronapandemie )
  SPA Jaarverslag 2020
  ( vereist nog goekkeuring door jaarvergadering, uitgesteld vanwege Coronapandemie )

   

 • Financiële verantwoording:
  SPA Jaarrekening 2018
  Toelichting begroting

   

 • Statuten :
  Statuten SPA per 1 augustus 2019

   

 • Huishoudelijk reglement :
  Huishoudelijk reglement per 1 maart 2021

   

 • SPA is aangesloten bij de provinciale politieke partij Lokaal Limburg teneinde haar belangen te vertegenwoordigen.
  Lokaal Limburg is op haar beurt aangesloten bij de Onafhankelijke Statenfractie (OSF).