SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Persverklaring gemeente t.a.v. Glanerbrook

1

2

3

Donderdag 9 november 2017 gaf de gemeente een persverklaring uit waarin de Raad werd voorgesteld om het zwemmen en schaatsen in Glanerbrook te concentreren.

 

SPA ziet dit als een direct gevolg van de actie die inwoners van Geleen hebben opgezet nadat SPA en de Stadspartij in de raadsvergadering van 15 december 2016 alarm hadden geslagen naar aanleiding van de op het Anker en Glanerbrook gerichte tekst in de Omgevingsvisie ‘dat er een nadere afweging gemaakt wordt over het gewenste toekomstige voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen en zwemmen’.

 

Inwoners uit alle stadsdelen kwamen luidkeels in actie en zetten het College onder druk.

 

Op 7 oktober 2017 presenteerde SPA in Glanerbrook hun statement:

 

STATEMENT

 

Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen en voor de verenigingen die er gevestigd zijn.

 

Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten,

waaronder zwemmen en schaatsen,

tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex

en alle daar sportende verenigingen aan

hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft

en is daarom onacceptabel.

 

Samen Politiek Actief

roept alle andere politieke partijen op dit statement te steunen.

 

 

Uiteindelijk zwichtte het College en blies de tot ‘Voorkeursvariant’ verheven en sinds 2014 nagestreefde verplaatsing van zwemmen en schaatsen naar de Sportzone af.

 

SPA is zeer verheugd dat hiermee het voor Geleen essentiёle voortbestaan van Glanerbrook verzekerd lijkt, maar maakt hierbij nog een paar kanttekeningen.

 

  • Allereerst is SPA van mening dat er geen sprake kan zijn van teloorgang van het wielrennen op de Geleense baan.
  • Ten tweede heeft SPA als beleid dat er adequate voorzieningen in alle delen van de gemeente behoren te zijn. Daarom vindt SPA het belangrijk dat er ook in het Bornse en het Sittardse zwemfaciliteiten voorhanden blijven indien financieel enigszins verantwoord. De existentie van het Anker is daarbij een randvoorwaarde voor SPA ( bekijk ook ons forumtopic ).

 

Bij de realisatie van de voorzieningen in Geleen geldt gezien de financiёle situatie dat functionaliteit en soberheid betracht moeten worden zonder daarbij op aantrekkelijkheid enduurzaamheid in te boeten.

1

2

3

Bron : L1

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl