SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Aankoop Kloosterkwartier Lebens

Breaking nieuws Kloosterkwartier !

 

Lebens wil TOCH aankopen......

 

SPA accepteert NIET dat Lebens of het College vóór de verkiezingen overgaat tot aankoop van het Kloosterkwartier. Mocht dat toch gebeuren dan is er voor het CDA geen plaats in een coalitie waaraan SPA deelneemt. Bovendien zal SPA zich beraden of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de betrokken bestuurders en of het mogelijk is de aankoop ongedaan te maken.

 

Sowieso wil SPA onderzoek naar de rol van de burgemeester in dit politieke spel in relatie tot het aflassen van de reguliere raadsvergadering van 15 maart.

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl