SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Presentatie seniorenbeleid SPA

Samen Politiek Actief    SPA

presenteert vandaag 21 oktober 2017, seniorenbeleid.

 

Sittard-Geleen had de afgelopen jaren wel een jongerenbeleid maar geen senioren- of ouderenbeleid. SPA vindt dit onjuist. Seniorenbeleid is veel meer dan ‘uitvoering van de Wmo’.

 

Niet alleen vormen senioren de grootste groep van onze gemeente, maar het is duidelijk dat de vergrijzing grote problemen met zich meebrengt. Dan hoor je daar ook integraal beleid te voeren.

 

SPA presenteert haar seniorenbeleid omdat wij het uitermate belangrijk vinden dat er de komende raadsperiode weer een seniorenbeleid komt.

 

Wij nodigen andere partijen uit om ons seniorenbeleid of delen daaruit over te nemen in hun programma. Mochten andere partijen met voorstellen komen die een verbetering vormen van ons seniorenbeleid dan zullen wij die omarmen.

 

Kern van het seniorenbeleid dat SPA wil voeren is dat onze gemeente seniorvriendelijk wordt waarbij verhoging van de levenskwaliteit centraal staat. Onderdeel daarvan is dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge MKB-ers wordt geschapen waardoor banengroei in de sector seniorendiensten, innovatie en verjonging mogelijk wordt.

 

SPA is er van overtuigd dat er voor jonge ondernemers enorme kansen liggen door in te spelen op een van de grootste groeimarkten van de komende 2 decennia namelijk de groei van het aantal senioren.

De problemen van ontgroening en vergrijzing waarmee Sittard-Geleen geconfronteerd wordt noodzaken dat alle generaties en alle partijen samenwerken aan de toekomst van onze gemeenschap.

 

Een samenvatting van ons seniorenbeleid is hier te vinden op onze website alwaar men ook het volledige seniorenbeleid kan downloaden.

 

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl