Vragen met een politieke achtergrond opgesteld door SPA ( voorheen OPA ).

Hieronder vallen artikel 37, 38, 43, 44 en technische vragen.

2017