SPA Nieuws 18 oktober 2018

Subsidie evenementen.

Een tijdje geleden vroeg iemand  SPA om de subsidies van evenementen te bekijken.
Dat was SPA toch al van plan in het kader van het bekijken van ALLE subsidies, maar samen met de noodzaak om naar bezuinigingsposten te kijken vormde dat wel de aanleiding om dat de afgelopen weken te doen.

In onderstaand overzicht staan welke ‘incidentele’ subsidies verleend zijn voor evenementen in 2017. Deze zijn afkomstig uit het subsidieregister dat van de gemeentelijke website werd gehaald. Ze vallen onder ‘Nadere regels subsidiëring evenementen’.

De tweede bron die werd gebruikt is het ‘meerjarig budget per product’ waarin alle inkomsten en uitgaven vermeld staan.
Daarin staat de realisatie van 2017 en de begroting voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.
Alle overzichten zijn gemaakt op basis daarvan.

Wat meteen opvalt is dat voor Sint Rosa en de Wentjerdruim enorme subsidies worden verleend.
In 2017 was dat 171000 en 152000 terwijl voor de komende jaren 119000 en 90000 begroot zijn, bijna net zoveel als voor alle andere evenementen bij elkaar.

Kijk je naar alle overige evenementen dan zie je dat enkele evenementen tussen 25000 en 40000 euro subsidie ontvangen.

Zo ver SPA kon nagaan zijn alleen directe kosten meegenomen.

We hebben de ‘Algemene kosten evenementen’ en bij ‘Evenementensubsidie’ de post ‘Capaciteit eigen personeel’ bij elkaar gezet (Zie bijlage).

De begroting 2018 geeft onder de post ‘Capaciteit eigen personeel’ het heel hoge bedrag van 408000. Verder zagen we dat niet terug.

De ‘indirecte lasten’ plus de ‘directe lasten’ over 2017 zijn gelijk aan de ‘directe baten’ (110000).
Daarbij valt op dat er MINUS 250000 is geboekt op ‘bijdrage eigen gemeente-onderdelen’ als onderdeel van de ‘indirecte lasten’ van de ‘Algemene kosten evenementen’.
Mogen wij dat (naast de expliciet geboekte 71000) vertalen als ‘inzet van gemeentelijk personeel en materiaal t.b.v. evenementen’?

De overige algemene kosten tbv evenementen waren in 2017 o.i. niet erg hoog.

Begroot is voor 2019 t/m 2022 dat er 113000 beschikbaar is voor inzet van eigen personeel t.b.v. evenementen.

Het laatste overzicht toont dat bij de ‘Gemeentelijke Onbrand evenementen’ er enorme verschillen zijn.
Het Oktoberfeest levert blijkbaar niks op (overigens : de bijlage over het Oktoberfeest toont dat de realisatie in 2017 dubbel zoveel omzet heeft als begroot voor de jaren daarna).
De Gelaender Kermis wordt geacht 29000 op te leveren terwijl de Carnavalszesdaagse een ‘normale subsidie’ van 20000 ontvangt.

SPA is van mening dat er drastisch gesneden moet worden in de subsidies voor Sint Rosa en Wentjerdruim en wel meteen, zeker met het oog op de grote financiele problemen die de gemeente momenteel heeft.
De subsidies aan beide evenementen zullen moeten worden teruggebracht tot normale proporties bv 45000 en 35000 euro.

SPA zal bij de komende discussies over de begroting 2019 inbrengen om structureel (119 + 90 – 45 – 35) = 129 mille te besparen op de subsidies aan Sint Rosa en Wentjerdruim.