SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Toekomst schaats- en zwemfaciliteiten

Wij hebben de indruk dat inwoners en enkele partijen die hard gestreden hebben om zwemmen, schaatsen en wielrennen in Glanerbrook te behouden zich flink in de luren hebben laten leggen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 december 2017, daarom dat we het genomen besluit hier nog maar eens toelichten.

 

Het genomen besluit gaat er van uit dat er GEEN 400 m schaats- en wielerbaan zal zijn. Eventueel , indien er externe geldschieters gevonden worden, kan er wel een 333 m schaatsbaan worden aangelegd al dan niet samen met een 50 m wedstrijdbad.

 

Het besluit gaat er ook van uit dat het zwemmen in het Anker en de Hateboer niet langer door de gemeente gesubsidieerd wordt.

 

Bij het Anker zal dat (volgens de uitbater) tot een situatie leiden die de existentie van het multifunctionele centrum het Anker in gevaar brengt, net als het geval zou zijn geweest indien Glanerbrook het zwemmen en schaatsen zou hebben verloren.

 

Bij de Hateboer geldt dat het nu reeds een zeer negatieve exploitatie heeft en dat het zonder verbetering niet te handhaven is. Sluiting kan alleen voorkomen worden indien additionele functies voor een betere exploitatie zorgen.

 

Lees vanaf pagina 55 t/m 58 van het Drijver en partner rapport. Daar wordt gesproken over het weghalen van de 400 m baan (weliswaar alleen voor schaatsen maar dat leidt o.i. ook tot het verwijderen van die baan voor wielrennen).

 

Wie twijfelt nu nog aan het terecht zijn van het TEGEN stemmen van SPA wanneer je een van onderstaande dingen wilt :

 

a) dat zwemmen in het Anker mogelijk blijft

b) dat zwemmen in de Hateboer mogelijk blijft indien het financieel enigszins haalbaar is of wordt

c) dat de 400 m baan voor schaatsen en wielrennen in Glanerbrook blijft

 

Driver & Partner gaf in haar voorkeursvariant het perspectief van een 333 m bad aan. Glanerbrook zou daarmee een wereldprimeur hebben denken wij : dat bad kan in de winter gebruikt worden voor schaatsen en in de zomer voor zwemmen.

 

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl