HOOFDPAGINA

VERKIEZINGEN 2022

SPA Programma 2022

SPA hanteert voor deze verkiezingen de slogan Mensen, Milieu, Middelen. De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden voor een duurzame samenleving....... 

Lees verder

SPA NIEUWS

Sloop mijn erfgoed

Alweer een stukje mijnverleden uitgewist.Nog even en we hebben meer nalatenschap van de bandkeramiekers dan van datgene wat deze regio gevormd heeft: de staatsmijn Maurits.Ik heb inmiddels artikel 44 vragen gesteld....... 

Lees verder

SPA NIEUWS

Empathie voor onze ondernemers

Als politieke partij oproepen voor burgerlijke ongehoorzaamheid behoor je niet te doen, maar begrip tonen voor inwoners die het water aan de lippen staat en dan in protest komen is iets anders.......

Lees verder

SPA NIEUWS

De Smidse van Limburg

Betalen de inwoners van Sittard Geleen een onevenredig zware tol voor de alsmaar uitdijnende bedrijvigheid in de 'smidse van Limburg' ? Ja, oordeelt oppositiepartij SPA. De raadsfractie komt met een even .......

Lees verder

SPA NIEUWS

Dringen om aandacht plakzuilen

De afgelopen maanden constateerde SPA dat de aanplakzuilen in onze gemeente veelvuldig gebruikt worden door, niet zelden commerciële, organisaties op een wijze die niet strookt met waar deze aanplakzuilen............

Lees verder

SPA NIEUWS

Jack Renet herkozen als lijsttrekker SPA

SPA heeft maandag 6 september tijdens haar algemene ledenvergadering Jack Renet herkozen tot de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2022. Phil Winteraeken, huidig burgerraadslid........ 

Lees verder

SPA NIEUWS

SPA Actueel

SPA is gestart met een nieuwe videoserie waarin wij wekelijks onze politieke kijk op de week willen presenteren. In deze wekelijkse serie bespreken wij actuele lokale politieke gebeur- tenissen en reiken wij wekelijks de SPA Cake van de Week.......

Lees verder

Jack Renet fractieleider SPA

Raadslid gemeente Sittard-Geleen

Lees verder

Phil Winteraeken

Burgerraadslid gemeente Sittard-Geleen

Lees verder

Roel Nijsten

Burgerraadslid gemeente Sittard-Geleen

Lees verder

SPA LIDMAATSCHAP

Word lid van SPA

Indien u het vaak eens bent met de wijze waarop SPA politiek bedrijft en de standpunten die SPA inneemt u aanspreekt, steun ons dan door lid te worden. Aanmelden kunt u via onze aanmeldpagina !

Lees verder

SPA SYMPATHISANT

Word sympathisant van SPA

Indien u het vaak eens bent met de standpunten die SPA inneemt en de wijze waarop SPA politiek bedrijft u aanspreekt, steun ons dan door sympathisant, lid of donateur te worden. 

Lees verder

SPA Samen Politiek Actief 2022© ( laatste update 01-2022 )