HOOFDPAGINA    
HOOFDPAGINA    

Verkiezingen Waterschap / Provinciale Staten

Op woensdag 15 maart 2023 vertegenwoordigen onze beide SPA leden Wilco Belgraver-Thissen en Bart Groenewoud LIJST 16 AWP voor Water, Klimaat en Natuur. Ik ben Wilco Belgraver Thissen en heb mij 4 jaar geleden kandidaat gesteld.........

Lees verder

Burgerkracht De Pijler

Op 20 oktober organiseerden Gemeente Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler een netwerk-bijeenkomst op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Ons SPA burgerraadslid Phil Winteraeken en SPA lid Dick Haster...........

Lees verder

AnQore maakt Lindenheuvel onveiliger

Begrijpelijk is dat AnQore haar productie probeert veilig te stellen nu Sabic de Olefin-3 uit bedrijf gaat. Men wil een ondergrondse pijpleiding aanleggen vanaf de haven van Stein naar de ACN-fabriek nabij Lindenheuvel........

Lees verder

Wet Open Overheid

Het is nogal onderbelicht, maar binnenkort treedt de Wet open overheid in werking. Een wet die onder andere gericht is op gemeenten, provincies, waterschappen. Doel van de wet is om de overheid transparanter te maken

Lees verder

Bomenkap Mauritspark

Al vanaf 2010 is de gemeente bezig met het vergroten van de leefbaarheid in het Mauritspark. Toen kregen de bewoners te horen dat ze moesten vertrekken en dat alle (particuliere !) woningen gesloopt zouden......... 

Lees verder

Sloop mijn erfgoed

Alweer een stukje mijnverleden uitgewist.Nog even en we hebben meer nalatenschap van de bandkeramiekers dan van datgene wat deze regio gevormd heeft: de staatsmijn Maurits.Ik heb inmiddels artikel 44 vragen gesteld....... 

Lees verder

De Smidse van Limburg

Betalen de inwoners van Sittard Geleen een onevenredig zware tol voor de alsmaar uitdijnende bedrijvigheid in de 'smidse van Limburg' ? Ja, oordeelt oppositiepartij SPA. De raadsfractie komt met een even .......

Lees verder

SPA Samen Politiek Actief 05-2023 ©