HOOFDPAGINA

Wet Open Overheid

Het is nogal onderbelicht, maar binnenkort treedt de Wet open overheid in werking. Een wet die onder andere gericht is op gemeenten, provincies, waterschappen. Doel van de wet is om de overheid transparanter te maken

Lees verder

Bomenkap Mauritspark

Al vanaf 2010 is de gemeente bezig met het vergroten van de leefbaarheid in het Mauritspark. Toen kregen de bewoners te horen dat ze moesten vertrekken en dat alle (particuliere !) woningen gesloopt zouden......... 

Lees verder

Evert Bopp rampenbestrijding interview

Evert Bopp: internationaal hulpverlener bij rampen
In het interview worden activiteiten die Evert Bopp verricht wanneer ergens in de wereld een ramp gebeurt belicht. Ook nu is Evert betrokken bij de hulpverlening rond de Oekraïne......

Lees verder

Sloop mijn erfgoed

Alweer een stukje mijnverleden uitgewist.Nog even en we hebben meer nalatenschap van de bandkeramiekers dan van datgene wat deze regio gevormd heeft: de staatsmijn Maurits.Ik heb inmiddels artikel 44 vragen gesteld....... 

Lees verder

Empathie voor onze ondernemers

Als politieke partij oproepen voor burgerlijke ongehoorzaamheid behoor je niet te doen, maar begrip tonen voor inwoners die het water aan de lippen staat en dan in protest komen is iets anders.......

Lees verder

De Smidse van Limburg

Betalen de inwoners van Sittard Geleen een onevenredig zware tol voor de alsmaar uitdijnende bedrijvigheid in de 'smidse van Limburg' ? Ja, oordeelt oppositiepartij SPA. De raadsfractie komt met een even .......

Lees verder

SPA Actueel

SPA is gestart met een nieuwe videoserie waarin wij wekelijks onze politieke kijk op de week willen presenteren. In deze wekelijkse serie bespreken wij actuele lokale politieke gebeur- tenissen en reiken wij wekelijks de SPA Cake van de Week.......

Lees verder

SPA's Cake van de Week

SPA reikt wekelijks de SPA’s Cake van de Week uit. Deze cake gaat naar mensen of organisaties die een pluim van SPA verdienen omdat ze de afgelopen tijd iets gedaan hebben wat goed is voor onze inwoners en/of de democratie............

Lees verder

SPA Samen Politiek Actief 2022© ( laatste update 06-2022 )